HAALBAARHEIDSSTUDIE LEIMUIDEN-WEST Leimuiden

De gemeente Kaag en Braassem heeft het initiatief genomen om een haalbaarheidsstudie te verrichten naar een integrale ontwikkeling van Leimuiden-West. De aanleiding van de studie zijn de verschillende signalen die bij de gemeente binnen kwamen van partijen die ontwikkelingen voor ogen hebben in dit deel van Leimuiden. Het betreft de Voetbalvereniging S.V. Kickers ’69, de Tennisvereniging Leimuiden en Vibu Projectontwikkeling.

De voetbalvereniging, de tennisvereniging, Vibu én de gemeente zijn de opstellers van deze haalbaarheidsstudie. De gemeente heeft de aanzet gegeven en faciliteert in ambtelijke ondersteuning. Vibu is gevraagd om het initiatief te nemen. Het bureau Peter Verkade Landschapsarchitect is gevraagd om de partijen te ondersteunen.

De studie is opgesteld in zes bijeenkomsten met bovengenoemde partijen. In de eerste bijeenkomst is het programma van eisen (PvE) benoemd. In de tweede bijeenkomst zijn modellen besproken waarin de bouwstenen van dit PvE op verschillende manieren ruimtelijk vertaald zijn. In de derde en vierde bijeenkomst is het voorkeursmodel bepaald en de uitwerking tot het schetsontwerp. In de vijfde en zesde bijeenkomst is het rapport besproken.

Kort gezegd bestaat het project uit de volgende onderdelen:

- Een toekomstbestendig sportcomplex met meer ruimte voor de Tennisvereniging (o.a. voor een zesde baan en een mini-baan voor de jeugd) en een kunstgrasveld voor de voetbalvereniging;
- De sanering van de voormalige stort aan de Ringvaart;
- Het realiseren van woningbouw conform de woonbehoefte in de gemeente en de regio.

Het doel van de haalbaarheidsstudie was om een, voor de gemeente financieel neutraal, breed gedragen en integraal plan te ontwikkelen waarmee het maatschappelijke belang gediend wordt. De haalbaarheidsstudie heeft aangetoond dat een integrale ontwikkeling van het plangebied ruimtelijk inpasbaar is, financieel haalbaar is én politiek draagvlak heeft.

Categorie
Gebiedsontwikkeling, Nieuwbouw, Mediation

Opdrachtgever
Vibu Projectontwikkeling

Ontwerp
2014

Realisatie
-

Oppervlak
12 ha

Samenwerking
-

Download rapport (pdf)