Groene Hart Informatiecentrum Leiderdorp

De gemeente Leiderdorp is eigenaar van het A4 informatiecentrum. Het gebouw wordt tijdelijk verhuurd aan Tennet. Als Tennet is vertrokken krijgt het gebouw een nieuwe bestemming waarin een exploitant zorgdraagt voor horeca, edu-experience, informatievoorziening, beleving, etc. Dit alles onder de noemer: Hollandse energie – polder experience.

Met de nieuwe bestemming van het informatiecentrum wil de gemeente Leiderdorp een impuls geven aan de groei van het bezoek aan en het verblijf in het gebied. De gemeente wil twee primaire doelstellingen realiseren:
- De aantrekkingskracht van de locatie en daarmee van haar gemeente vergroten.
- Een wezenlijk onderdeel vormen in het groene netwerk van hotspots die samen de aantrekkingskracht van het gebied rondom Leiden versterken.

De locatie is ook van belang vanuit het regionale programma ‘Leidse Ommelanden’. Dit programma heeft als doelstelling om de relatie tussen de stad en het landschap te verbeteren middels routes en recreatieve hotspots op de grens met de ommelanden. Het A4-informatiecentrum is één van de hotspots, gelegen aan de weidsheid van het Groene Hart.

Bovengenoemde doelstellingen dienen bereikt te worden door ingrepen in de architectuur en de buitenruimte. Het voormalige A4-informatiecentrum wordt omgevormd tot een horeca- en informatievoorziening. Samen met de gemeente Leiderdorp en de exploitant Brasseriegroep geven wij vorm aan de architectonische opzet én de inrichting van de buitenruimte. Een fascinerende opgave voor een fascinerende locatie. Met als voornaamste doel om het echte verhaal van de regio te vertellen.

 

 

Categorie
Gebiedsontwikkeling, Landschap, Ecologie, Infrastructuur

Opdrachtgever
Gemeente Leiderdorp

Ontwerp
2018

Realisatie
Gafaseerd vanaf 2019

Oppervlak
15 ha

 

Download rapport (pdf)