GROEN EN RECREATIE Lansingerland

De nieuwe gemeente Lansingerland is een samenvoeging van Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs en Bleiswijk. Gezamenlijk bezit men reeds ca 700 ha aan regionale groen- en recreatiegebied. De komende jaren komt daar ca 1050 ha bij.

Voor een samenhangende ontwikkeling van deze groen- en recreatiegebieden in Lansingerland is een visie opgesteld door Peter Verkade Landschapsarchitect. Deze visie biedt handvaten om de verschillende gebieden op elkaar af te stemmen op het gebied van verschijningsvorm, programma, routenetwerk, beheer, ecologie, et cetera.

Aanvullend op het regionale groene netwerk wordt een fijnmazige recreatieve groenstructuur voorgesteld. Op deze manier krijgt het regionale groen ook betekenis in het dagelijkse gebruik door de inwoners van Lansingerland.

Vervolgonderzoeken en concrete inrichtingsvoorstellen zijn benoemd en geprioriteerd in de visie en opgenomen in de meerjarenbegroting van de gemeente.

Categorie
Landschappen, Gebiedsontwikkeling

Opdrachtgever
Landschappen, gebiedsontwikkeling

Ontwerp
2007-2008

Oppervlak
1800 ha

Samenwerking
-

Download rapport (pdf)