GEMEENTEHUIS Oud-Beijerland

Na de bouw van het gemeentehuis in Oud-Beijerland is het voorterrein sober en functioneel ingericht. In 2006 was de tijd gekomen om de architectuur te verrijken met een volwaardige buitenruimte.

Het gemeentehuis wordt gekenmerkt door een zakelijke en transparante architectuur. Het ontwerp voor de buitenruimte combineert deze uitstraling met een aangenaam en groen verblijfsmilieu. Vanaf de W. van Vlietstraat is een directe zichtlijn gemaakt naar de entree. De diagonaal heeft een gelijke richting als de erkers van het gebouw. Het hoogteverschil met de omgeving is opgelost met toegankelijke, groene traptreden. Het kunstwerk De Boomgaard, voorheen achteraf gelegen, is een volwaardig onderdeel geworden van het voorterrein.

Door Peter Verkade Landschapsarchitect is het inrichtingsplan opgesteld en zeer gedetailleerd uitgewerkt in materialen, bestratingsrichtingen, accenten en beplantingen. Dit in nauw overleg met het ambtelijk apparaat. Het brede draagvlak onder alle disciplines heeft ertoe geleid dat het voorplein tot op heden zeer goed functioneert en representatief beheerd wordt.

Categorie
Pleinen

Opdrachtgever
Gemeente Oud-Beijerland

Ontwerp
2006-2007

Realisatie
2008

Oppervlak
0.25 ha

Samenwerking
-

Download rapport (pdf)