GANZERIKPLEIN Rotterdam

De Ganzerikbuurt is een naoorlogs tuinstedelijk woonmilieu. In aansluiting op de herstructurering van de naoorlogse tuinstad is de woonomgeving heringericht. Het hoogtepunt hiervan is Ganzerikplein. Het plein is centraal gelegen in de buurt. Het is de ontmoetingsruimte voor kinderen en volwassenen en een doorgangsruimte naar de winkels.

Het plein wordt deels autovrij gemaakt. Hierdoor ontstaat een aangenaam en veilig verblijfsmilieu. Met een laan van gekandelaberde platanen verandert de functionele wandeling naar de winkels in een aangename beleving. De laanwerking wordt versterkt door hangende verlichtingsarmaturen.

Daarnaast wordt met een grassculptuur divers programma geïntegreerd voor diverse doelgroepen (speelplek, trapveld. De grassculptuur en de laan zorgen ervoor dat de diversiteit aan functies en programma niet ten koste gaat van de eenduidigheid van het plein. Op enkele markante hoekpunten verheft de sculptuur zich tot een zitelement met lange houten banken.

Categorie
Pleinen, Parken, Spelen

Opdrachtgever
Deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek en woningcorporatie PWS

Ontwerp
2003

Realisatie
2004

Oppervlak
0.6 ha

Samenwerking
dS+V

Download rapport (pdf)