TuinTafelTour en ontwerpatelier

Ontwerpen op locatie, met bewoners en in de zon! Op 1 september hebben we aan de tuintafel gezeten op verschillende locaties in de Vogelbuurt in Berkel en Rodenrijs. De ideeën en aandachtspunten van de bewoners hebben we vertaald in een schetsontwerp voor de gehele wijk. In het ontwerpatelier op 25 september hebben we het schetsontwerp gepresenteerd. Verschillende groepjes met buurtbewoners hebben zich over het ontwerp gebogen en hebben eigen ideeën ruimtelijk vertaald op een nog lege plattegrond. Zowel de ‘tuintafeltour’ als het ontwerpatelier hebben enorm veel informatie opgeleverd voor de herinrichting van de wijk.

In 2019 start de gemeente Lansingerland met de vervanging van de riolering in de Vogelbuurt. In plaats van een gemengd rioolstelsel komt er een gescheiden rioolstelsel. Ook worden verzakte deelgebieden (fors) opgehoogd. Dit biedt aanleiding om de openbare ruimte opnieuw in te richten. De gemeente heeft de participatie met de bewoners van meet af aan enthousiast opgepakt. Zie hiervoor ook www.mijnvogelbuurt.nl. Hoogtepunten zijn zes duurzame buurtinitiatieven, door de diverse bewonersgroepen zelf bedacht en uitgewerkt. Alle initiatieven zijn goedgekeurd door de gemeenteraad en worden verder uitgewerkt, gelijktijdig met het inrichtingsplan voor de wijk.

Nieuwsoverzicht

Projectinformatie