CENTRUMRING Ouddorp

Ouddorp is een badplaats van formaat. Het historische centrum bestaat uit de ring rond de kerk. In de wintermaanden maken met name de Ouddorpers gebruik van de ring; in de zomermaanden is het centrum het domein van toeristen.

Er is sprake van twee identiteiten: een doorgangs/ verkeersfunctie in de wintermaanden en een verblijfsfunctie in de zomer-maanden. Deze twee identiteiten hebben een plek gekregen in één ontwerp. Met heldere ingrepen en duurzame materialen is een aangenaam maaiveld gemaakt zonder hoogteverschillen. De recreant staat centraal; loop- en zichtlijnen zijn geoptimaliseerd en terrasruimte is toegevoegd. De verharding en het meubilair stralen rust en klasse uit. De auto is buiten het toeristenseizoen te gast. Een heldere belijning zorgt voor voldoende visuele scheiding van auto- en langzaam verkeer en versterkt tevens het karakter van de ring. De nieuwe inrichting voegt zich als `vanzelfsprekend` in de historische context en de wisselende identiteit.

De gemeente en de winkeliers spraken al langer over een herinrichting, maar konden het niet eens worden over het ontwerp. Op dat moment is Peter Verkade Landschapsarchitect betrokken, als ontwerper en mediator. Het ontwerpproces startte met een luisterend oor en een open blik. In enkele sessies met gemeente en winkeliers is het inrichtingsplan opgesteld en voorgelegd aan de bewoners en de politiek

Categorie
Centra, Mediation

Opdrachtgever
Gemeente Goedereede

Ontwerp
2008

Realisatie
2009

Oppervlak
1.2 ha

Samenwerking
Pieter Houthuizen, Stedenbouwkundig ontwerper

Download rapport (pdf)