ir Peter Verkade

Peter Verkade (1971) heeft Landinrichtingswetenschappen (richting Landschapsarchitectuur) gestudeerd in Wageningen en enkele modules stedenbouw in Delft. Vanaf 1995 is hij actief als landschapsarchitect. Eerst bij de gemeente Rotterdam waar in integrale teams (stedenbouw, architectuur, buitenruimte, verkeer) gewerkt werd aan de stedelijke opgaven. Vanaf 2000 is hij zijn eigen ontwerpbureau gestart: Peter Verkade Landschapsarchitect.

Kenneth portret zw

Kenneth Stolk BSc

Kenneth Stolk (1980) heeft Tuin- en Landschapsinrichting gestudeerd aan de hogeschool Van Hall Larenstein in Velp. Direct na zijn afstuderen in 2005 is hij gaan werken bij Peter Verkade Landschapsarchitect. Al snel bleek dat Peter en Kenneth complementair zijn aan elkaar. Zijn materialenkennis en assortimentskennis voor beplantingen is zeer groot. Hij heeft het geduld en het vermogen om projecten zeer consistent uit te werken. Zo nodig detailleert hij onderdelen tot op uitvoeringsniveau.

Kilian portret zw

Kilian Bakker BSc

Kilian Bakker (1992) heeft Tuin- en Landschapsinrichting gestudeerd aan de hogeschool Van Hall Larenstein in Velp. Hij is in 2017 afgestudeerd op de inpassing van een recreatieve identiteitsimpuls voor de gemeente Culemborg. Na een stage in 2015 bij Peter Verkade Landschapsarchitect is hij al voor zijn afstuderen gaan werken bij het bureau. Daarnaast heeft hij zijn eigen bedrijf in het ontwerp en de aanleg van tuinen.