OVER ONS

Peter Verkade Landschapsarchitect is een ontwerpbureau met als primaire werkveld de buitenruimte. De opgaven zijn variabel: openbare ruimte en stedenbouw, in stedelijke en landelijke gebieden, van kleinschalig tot grootschalig, van onderzoek en visie tot concreet ontwerp. De ontwerpers binnen het bureau zijn open en constructieve persoonlijkheden en complementair aan elkaar. Alle opgaven worden met elkaar besproken en zo vanuit diverse invalshoeken en expertises belicht.

Peter Verkade Landschapsarchitect is ook een netwerkbureau. Wij opereren in een breed netwerk van stedenbouwkundigen, (landschaps)architecten, kunstenaars, verkeerskundigen, civieltechnisch adviseurs, project- en procesmanagers, etc. Voor bredere opgaven wordt uit dit netwerk een team samengesteld met de benodigde deskundigheid.

Onze opdrachtgevers zijn rijksoverheid, provincies, gemeenten, ontwikkelaars, (landschaps)-architecten en particulieren. Met ons bureau staan wij midden in het werkveld van de ruimtelijke ordening. Wij onderkennen de verschillende belangen en sturen op de gedeelde belangen. Als ontwerpers zijn wij teamspelers die zich realiseren dat je elkaar nodig hebt om tot het optimale resultaat te komen.

ir Peter Verkade
landschapsarchitect 

Peter Verkade (1971) heeft Landinrichtingswetenschappen (richting Landschapsarchitectuur) gestudeerd in Wageningen en enkele modules stedenbouw in Delft. Vanaf 1995 is hij actief als landschapsarchitect. Eerst bij de gemeente Rotterdam waar in integrale teams (stedenbouw, architectuur, buitenruimte, verkeer) gewerkt werd aan de stedelijke opgaven. Vanaf 2000 is hij zijn eigen ontwerpbureau gestart: Peter Verkade Landschapsarchitect.

Peter is een open en constructief persoon die in harmonie wil leven en samenwerken met zijn omgeving. Hij is een echte teamspeler en kan daarin verschillende rollen vervullen. Natuurlijk de rol van de ontwerper, maar ook die van projectleider, supervisor en mediator. Zijn doel is altijd om dé oplossing te vinden die past bij de opgave, de locatie, de opdrachtgever en de omgeving. Het mooiste compliment voor hem is als bestaande opdrachtgevers het bureau weer vragen voor een nieuwe opdracht!

Kenneth portret zw

Kenneth Stolk BSc
Ontwerper 

Kenneth Stolk (1980) heeft Tuin- en Landschapsinrichting gestudeerd aan de hogeschool Van Hall Larenstein in Velp. Direct na zijn afstuderen in 2005 is hij gaan werken bij Peter Verkade Landschapsarchitect. Al snel bleek dat Peter en Kenneth complementair zijn aan elkaar. Zijn materialenkennis en assortimentskennis voor beplantingen is zeer groot. Hij heeft het geduld en het vermogen om projecten zeer consistent uit te werken. Zo nodig detailleert hij onderdelen tot op uitvoeringsniveau.

Kleinschalige of bescheiden projecten zijn Kenneth net zo lief als grootschalige of complexe projecten. Hij mengt zich graag in ontwerpdiscussies en is onze contactpersoon voor verschillende opdrachtgevers. Bij voorkeur is hij bezig met het ontwerp of de uitwerking ervan. Kenneth is een oplossingsgericht en doelgericht ontwerper en pas tevreden als hij er van overtuigd is dat het ontwerp goed uitgevoerd én beheerd kan worden.

Kilian portret zw

Kilian Bakker BSc
Ontwerper 

Kilian Bakker (1992) heeft Tuin- en Landschapsinrichting gestudeerd aan de hogeschool Van Hall Larenstein in Velp. Hij is in 2017 afgestudeerd op de inpassing van een recreatieve identiteitsimpuls voor de gemeente Culemborg. Na een stage in 2015 bij Peter Verkade Landschapsarchitect is hij al voor zijn afstuderen gaan werken bij het bureau. Daarnaast heeft hij zijn eigen bedrijf in het ontwerp en de aanleg van tuinen.

Binnen het bureau wordt hij ingezet op alle schaalniveau’s. Kilian onderscheidt zich met een enorme kennis van vakgerelateerde software. Met schijnbaar gemak maakt hij aansprekende verbeeldingen en visualisaties. Kilian is leergierig, heeft een duidelijke visie en staat open voor ontwerpdiscussies. Hij is een oplossingsgericht ontwerper die aandachtspunten van de opdrachtgever goed kan vertalen en inpassen in de ontwerpen.