Tuinen Oost Bleiswijk

Door de verplaatsing van glastuinbouw naar de buitengebieden is in het centrum van Bleiswijk ruimte ontstaan voor de nieuwbouw van woningen: De Tuinen. Het laatste deelgebied betreft de Tuinen-Oost met een diversiteit van grondgebonden woningen, appartementen en vrije kavels.

In opdracht van de gemeente is een inrichtingsplan opgesteld voor de openbare ruimte. Hierin zijn een aantal typologieën te onderscheiden: de hoofdstructuur in oostwest-richting (groene loper en blauwe slinger), de noordzuid-woonstraten, het groene hart en het erf. De nieuwbouw grenst aan het toekomstige park van Bleiswijk, het Tuinpark.

De opgave is om het intensieve programma van de openbare ruimte efficiënt vorm te geven, met sfeervolle materialen én een rijk en zorgvuldig beplantingsplan. De ‘Groene loper’ en het ‘Groene hart’ bieden letterlijk en figuurlijk de ruimte om even los te komen van de strak georganiseerde wijk. In de woonstraten wordt er geparkeerd onder de bomen en tussen de hagen.

Het ‘Groene hart’ is als een parkje vormgegeven waarbij de lijnvoeringen uit de omgeving op een spannende wijze samenkomen. Met hoogteverschillen is een speelplek gedefinieerd en worden spelaanleidingen geboden. Met fabrikant Goede is de speelplek nader vormgegeven. Enerzijds met een compleet speelaanbod. Anderzijds als compacte speelplek zodat het groene parkje beeldbepalend blijft.

Categorie
Nieuwbouw, Spelen

Opdrachtgever
Gemeente Lansingerland

Ontwerp
2011-2012 - 2016-2017

Realisatie
Vanaf 2012

Oppervlak
13 ha

Samenwerking
-

Download rapport (pdf)