Spoorzone Culemborg

Culemborg is een interessante stad aan de Lek met vele gezichten. Eén kenmerk is de hoge en continue spoordijk die de gemeente opdeelt. Vanzelfsprekend staat er veel druk op het beperkte aantal onderdoorgangen, zowel verkeerskundig als landschappelijke inpassing. De onderdoorgang van de Tunnelweg is onlangs heringericht.

Peter Verkade Landschapsarchitect heeft verschillende bijdragen mogen leveren aan de herinrichting. In workshops is meegedacht met het verkeerskundig ontwerp van RHDHV en de gemeente. Daarbij was het van belang om de herinrichting te koppelen aan de beoogde ontwikkelingen van de totale spoorzone. Verschillende varianten zijn inzichtelijk gemaakt voor bijeenkomsten met bewoners en de raad. En tenslotte is vormgegeven aan de landschappelijke inpassing van de Tunnelweg e.o., tot en met het  beplantingsplan.

 

Categorie
Gebiedsontwikkeling

Opdrachtgever
Gemeente Culemborg

Ontwerp
2015

Realisatie
2016

Samenwerking
-

Projectwebsite
-