Speeltuin Pascal Rotterdam

Sinds jaar en dag vervult de Speeltuin Pascal een belangrijke rol in de sociale cohesie van de wijk Lombardijen in Rotterdam. Vol energie beraadt het nieuwe bestuur zich op haar rol in de toekomst. De Speeltuin Pascal blijft natuurlijk een speeltuin, maar gaat zich ook ontwikkelen als `buurthuis van de toekomst` met een sociale centrumfunctie in de wijk.

Het doel van het toekomstperspectief is om vanuit de huidige situatie gefaseerd te kunnen investeren naar het ideale eindbeeld. Het toekomstperspectief is opgesteld door Peter Verkade Landschapsarchitect, vanzelfsprekend in nauw overleg met de speeltuinvereniging zelf.

Er is een heldere zonering van de speeltuin voorgesteld. Centraal staat de kantine als ‘buurthuis van de toekomst’. Direct aangrenzend is het ontmoetingsplein met ruimte voor verblijf, ontmoeting, pleinspelen en tijdelijke activiteiten en manifestaties. Grenzend aan het plein zijn de speelvoorzieningen voor de jongste jeugd gesitueerd. Op deze manier is er goed toezicht vanuit de kantine en vanaf het plein. In de buitenste ring zijn speelvoorzieningen voor de oudere jeugd geplaatst, met een accent op avontuurlijk spelen.

Samengevat zijn in het toekomstperspectief de volgende speerpunten benoemd:
- Buurthuis: ontmoetingsplek voor de buurt met lichte horeca, cursusaanbod, activiteiten en werkplekken
- Buurtwerkplaats: duurzaam paviljoen voor opslag en werkzaamheden
- Ontmoetingsplein: voor ontmoeting, toezicht, beweging en (tijdelijk) spelaanbod
- Spelen in de kern: compleet speelaanbod voor de jongste jeugd
- Avontuurlijk spelen: spelaanleiding in een natuurlijke setting voor de oudere kinderen
- Toegankelijkheid: voorzieningen voor mindervaliden
- Senioren: prettige ontmoetings- en bewegingsruimte voor ouderen
- Tuin tot tafel: eetbare tuintjes van en voor de buurt

Categorie
Parken, Participatie

Opdrachtgever
Deelgemeente IJsselmonde

Ontwerp
2013-2014

Realisatie
2014

Oppervlak
0.5 ha

Samenwerking
Speeltuinvereniging Pascal

Download rapport (pdf)