SCHIEBROEKSE PARK Rotterdam

Het Schiebroekse park is een ecologisch ingericht en beheerd park met verschillende sportcomplexen aan de noordkant van Rotterdam. In het bestaande park moest grootschalige bomenkap plaatsvinden; de bomen waren te hoog geworden ten opzichte van de aanvliegroute van Rotterdam Airport. Tevens werd het park uitgebreid en zijn twee grootschalige sportcomplexen toegevoegd.

Het totale park is ca 80 ha groot. In een intensief participatietraject met omwonenden en actiegroeperingen is een complete herinrichting van het park ontworpen. De verkeersontsluiting is niet meer door Schiebroek maar aan de zijde van de provinciale weg. Een nieuwe laan ontsluit de complexen voor auto- en langzaam verkeer. Tussen de bomen, op het gras, staat ieder weekend het publiek geparkeerd dat op de grote sportevenementen afkomt.

De nieuwe complexen zijn in het park geïntegreerd zodat er interactie is tussen het recreatieve parkgebruik en de sportactiviteiten. Verder is een subtiele zonering gemaakt met het ‘lanenpark’ (tussen de sportcomplexen), het 'landschapspark', het 'bospark' en het 'randpark' aan de N209.

De bomen nabij Rotterdam Airport blijven duurzaam laag via hakhout beheer. Het hakhout wordt verwerkt in houtrillen die de hoofdroutes in het park markeren. Het park wordt extensief beheerd met een kudde Schotse hooglanders en alle watergangen zijn voorzien van natuurvriendelijke oevers.

Categorie
Parken

Opdrachtgever
Deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek

Ontwerp
2000-2002

Realisatie
Gafaseerd vanaf 2002

Oppervlak
80 ha

Samenwerking
dS+V

Download rapport (pdf)