POORTWIJK 3 Oud-Beijerland

Poortwijk 3 ligt aan de zuidrand van Oud-Beijerland, naast de bestaande bebouwing van Poortwijk 1 en 2. Het is de afronding van Poortwijk, waar sinds 1994 in verschillende fasen nieuwbouw is gerealiseerd. De openbare ruimte van de verschillende deelgebieden gaan vanzelfsprekend in elkaar over. Maar zowel de architectuur als de buitenruimte in Poortwijk 3 onderscheidt zich door een warme, vriendelijke uitstraling.

Door Peter Verkade Landschapsarchitect is het inrichtingsplan voor de openbare ruimte opgesteld. Er zijn stevige accenten gelegd die dit plandeel een eigen en eigentijds karakter geven. Het centrale wooneiland krijgt een intiem woonmilieu met relatief smalle profielen (geen doorgaand verkeer) en drie authentieke plantsoenen. Het Houtblazerspad wordt een parkstrook met voortuinen op het zuiden, een wandel- en fietspad én een natuurvriendelijk talud aan het water. De Kreekzone langs de Oud-Beijerlandsche Kreek krijgt een parkachtig karakter aan de woonzijde (continuering van inrichting in Poortwijk 2) en een extensievere, natuurvriendelijke inrichting aan de waterzijde.

Voor de bruggen is een schetsontwerp gemaakt op basis waarvan drie fabrikanten een nadere uitwerking te maken en een prijsopgaaf hebben gedaan. Ook voor de inrichting van het centrale speelplantsoen is een ontwerp op hoofdlijnen gemaakt. Het ontwerp wordt gekenmerkt door een compacte en intensieve speelplek in een parkachtige setting. Met het ontwerp is een uitvraag gedaan aan meerdere fabrikanten. De resultaten zijn beoordeeld door de gemeente en de bewoners, maar ook door de schoolkinderen van de scholen in Poortwijk 3.

In Poortwijk 3 zijn circa 265 woningen gepland. Voor het plangebied is een stedenbouwkundig plan en een beeldkwalitseitplan opgesteld door bureau BGSV. Alle ontwikkelingen worden beoordeeld in een kwaliteitsteam, waarin ook Peter Verkade zitting heeft. Een groot deel van de woningen is door Klunder Architecten ontworpen in opdracht van VolkerWessels en HW Wonen. Ook zijn alternatieve ontwikkelstrategieën gevolgd zoals ‘ik bouw betaalbaar’ en vrije kavels. De appartementen aan de kreek zijn als drie afzonderlijke CPO-projecten ontwikkeld.

Categorie
Nieuwbouw, Spelen, Bruggen, Kwaliteitsteam

Opdrachtgever
Gemeente Oud-Beijerland

Ontwerp
20011-2017

Realisatie
Gafaseerd vanaf 2013

Oppervlak
18 ha

Samenwerking
-

Download rapport (pdf)