Overkamppark Dordrecht

Op uitnodiging van de gemeente Dordrecht is door drie bureaus een conceptuele visie opgesteld voor het Overkamppark. Peter Verkade Landschapsarchitect is uitgekozen om de visie verder uit te werken.

Het park kent een opgave op drie schaalniveau's: een kwaliteitsimpuls in het park zelf, een aanpassing aan de veranderende omgeving van het Gezondheidspark en een schakelfunctie in de ecologische en recreatieve Dordwijkzone. Wij hebben geconstateerd dat met een grondige renovatie van het park tegemoet kan worden gekomen aan de wensen en eisen van de gemeente op de drie schaalniveau's.

De voorzichtige landschapsstijl van het huidige park wordt doorontwikkeld tot een krachtige hoofdstructuur. Divers programma wordt ingepast. Hoogtepunten zijn de Lustweide Sorghvliet en de Gezinsboerderij Overkamp. Met de vormentaal uit de landschapsstijl worden vanzelfsprekende functionele en ruimtelijke relaties gelegd met de omgeving. Via water- en moeraspartijen worden ecologische verbindingen gemaakt. Het Overkamppark wordt hierdoor een interessant en zelfstandig park, een onderscheidend onderdeel in de parkendriehoek, een krachtige contramal van het Gezondheidspark en een passende ecologische en recreatieve schakel in de Dordwijkzone.

Categorie
Parken

Opdrachtgever
Gemeente Dordrecht

Ontwerp
2010

Realisatie
-

Oppervlak
16 ha

Samenwerking
-

Download rapport (pdf)