Merwedepolder Dordrecht

In een wijk met diverse sociale en fysieke problematieken (de wijk Merwedepolder in Dordrecht) heeft Woon- en Zorgcentrum Merwelanden een belangrijke positie. Enerzijds vanwege het bezit van vastgoed. Anderzijds krijgt het woon- en zorgcentrum zelfs meer en meer een centrumfunctie, daar waar het daadwerkelijke buurtcentrum een kwijnend bestaan leidt.

In opdracht van de Merwelanden heeft Peter Verkade Landschapsarchitect een kansenstudie verricht. Na een inventarisatie en analyse van de wijk en eerdere studies zijn kansen geformuleerd en verbeeld. Kansen zijn gevonden in een opwaardering van het centrum, een groenere begeleiding van de ontsluitingswegen en de introductie van een ‘groene ontmoetingsas’ dwars door de wijk.

In een druk bezochte avond zijn de ideeën gepresenteerd aan de buurt. Dit resulteerde in een verdieping van de problematiek, een bevestiging van de geformuleerde kansen en een aanvulling van mogelijke oplossingsrichtingen. Met de inbreng van de buurt is de kansenstudie afgerond en door de Merwelanden aan de gemeente gepresenteerd.

Categorie
Gebiedsontwikkeling

Opdrachtgever
Merwelanden Woon- en Zorgcentrum

Ontwerp
2012

Realisatie
-

Oppervlak
60 ha

Samenwerking
-

Download rapport (pdf)