KNIPLAAN Voorschoten

Buitenplaats Reehorst is gelegen in een authentiek cultuurhistorisch landschap. De Buitenplaats ligt binnen de contouren van de Duivenvoordecorridor, een gebied met grote landschappelijke en cultuurhistorische waarde. De eigenaar van Buitenplaats Reehorst heeft sinds 2001 op eigen kosten geïnvesteerd in een herinrichting conform het beoogde karakter van de Duivenvoordecorridor.

Aanvullend op de reeds verrichte herinrichting wil de eigenaar van de Buiten¬plaats de oorspronkelijke situatie met een woonark op de hoek van de Horstsloot en de Vliet herstellen. Op deze locatie heeft reeds dertig jaar lang een woonark gelegen. Het is niet alleen een prachtige plek voor een woonark, maar ook een vanzelfsprekende locatie. Nabij de Buitenplaats is een groot aantal woonarken gesitueerd aan en rondom de Vliet.

Door Peter Verkade Landschapsarchitect is een beeldkwaliteitplan opgesteld om de beoogde nieuwe situatie inzichtelijk te maken en te visualiseren. Tevens wordt zichtbaar gemaakt hoe bestaande ruimtelijke kwaliteiten worden gerespecteerd en dat de woonark zorgvuldig landschappelijk wordt ingepast in zijn omgeving.

Categorie
Nieuwbouw, Landschap

Opdrachtgever
Fam. Van der Geest

Ontwerp
2017

Realisatie
-

Oppervlak
4 ha

Samenwerking
-

Download rapport (pdf)