HOF VAN GERWEN Veldhoven

Op het voormalige bedrijfsterrein Van Gerwen in Veldhoven wordt door BAM Woningbouw een charmante inbreiding ontwikkeld. Het betreft een kleinschalig woonmilieu met rijwoningen, twee-kappers en levensloopbestendige woningen.

Eerdere ontwerpen voor deze locatie zijn afgevallen. Ten eerste omdat de impact op de bestaande woningen aan de randen te groot werd bevonden. Ten tweede omdat de interne kwaliteit van de inbreiding te wensen over liet. Vandaar dat veel aandacht is besteed aan een zorgvuldige inpassing. Met architect Benedict Kraus van BAM is door Peter Verkade Landschapsarchitect het stedenbouwkundig plan opgesteld. Kenmerkend zijn de smalle maar groene straatprofielen. Het parkeren is zo ondergeschikt mogelijk ingepast in parkeerkoffers, achter de woningen en/of tussen de hagen van de brede voortuinen. Het resultaat is dat het groen en de architectuur beeldbepalend is. In overleg met de gemeente is het plan uitgewerkt qua maatvoeringen, het beplantingsplan, het verlichtingsplan en het materiaalgebruik met gebakken klinkers en vriendelijke geleidebanden.

Categorie
Nieuwbouw

Opdrachtgever
BAM Woningbouw

Ontwerp
2017

Realisatie
-

Oppervlak
1 ha

Samenwerking
-

Download rapport (pdf)