GREEN TECH VALLEY Hazerswoude Hoogeveen

Green Tech Valley is onderdeel van het Pot- en Containerteeltterrein Boskoop – Hazerswoude-dorp (PCT). De nieuwe bestemming biedt gelegenheid aan sierteelt gerelateerde bedrijvigheid. De exacte situering van de nieuwe bedrijven is nog niet bekend. Er is een proefverkaveling opgesteld waarin ruimte wordt geboden aan bedrijfslocaties van verschillende omvang.

De eigenaar van de grond wil de ontwikkeling van het plangebied benutten om een fraaie entree met Boskoopse allure te realiseren. De randvoorwaarden hiervoor zijn door Peter Verkade Landschapsarchitect vastgelegd in een beeldkwaliteitsplan en hebben betrekking op de buitenruimte en de bebouwing. Bedrijven die zich hier willen vestigen moeten via een bouw- én inrichtingsplan aangeven hoe deze randvoorwaarden zijn verwerkt.

De belangrijkste ingreep betreft de centrale ontsluitingsweg. Met de gemeente is een wegprofiel afgestemd met een driedubbele bomenrij: één bomenrij langs de openbare weg en aan weerszijden hiervan een bomenrij op het terrein van de bedrijven. Verder wordt aandacht besteed aan architectonische uitstaling en accenten, uitstraling en situering van hekwerken én de vergroening van de parkeerterreinen.

Categorie
Bedrijven, Gebiedsontwikkeling, Beeldkwaliteit

Opdrachtgever
Hoogeveen Plants B.V.

Ontwerp
2017

Realisatie
Gafaseerd vanaf 2018

Oppervlak
7 ha

Samenwerking
-

Download rapport (pdf)