Dongeburgh Geertruidenberg

De oude vestingstad Geertruidenberg krijgt een nieuwe zuidrand. Met drie bastions in een parkstrook wordt een eigentijdse interpretatie gegeven van de vestingstad. De architectuur van de drie bastions verschilt van elkaar, de buitenruimte is gelijk. De bastions liggen verhoogd in de parkstrook en aan (het overstroomgebied van) de Donge.

Voor de bastions en de parkstrook zijn inrichtingsplannen opgesteld door Peter Verkade Landschapsarchitect. Stedenbouwkundig ontwerper Bert Welmers was supervisor voor zowel de architectuur en de buitenruimte. Ingenieursbureau Akertech was verantwoordelijk voor de civieltechnische uitwerking.

De bastions worden stenig ingericht met duurzame materialen en een krachtige vormentaal. Op elk bastion is een formele, groene pleinruimte ontworpen. De bastionranden zijn opgemetseld, alsmede de toegangen tot de parkstrook. De parkstrook is maximaal groen met gras, bomen en zicht op de Donge. Door de combinatie van wandelpaden en speelplekken is de parkstrook een aanwinst voor heel Geertruidenberg. Het rondje Geertruidenberg is weer in ere hersteld.

Categorie
Nieuwbouw

Opdrachtgever
BAM VASTGOED

Ontwerp
2003-2009

Realisatie
Vanaf 2007

Oppervlak
15 ha

Samenwerking
-

Download rapport (pdf)