De Beijerse Hof Oud-Beijerland

De Beijerse Hof is een wijkwinkelcentrum in Oud-Beijerland. Het winkelcentrum is gedateerd qua architectuur en buitenruimte, maar functioneert goed en heeft een belangrijke functie in de gemeente. Vandaar de onderzoeksvraag van de gemeente: ‘Maak een landschapsplan voor de revitalisatie van het winkelcentrum de Beijerse Hof te Oud Beijerland. Maak het openbaar gebied binnen het winkelcentrum vitaler en geef het meer uitstraling waardoor het uitnodigender wordt voor het winkelende publiek.’

Een belangrijke ingreep is dat het fietsparkeren aan de randen wordt afgevangen. Hierdoor ontstaat letterlijk de ruimte en ruimtelijkheid die nu ontbreekt. Onder andere voor groensculpturen met zitgelegenheid. Het plein voor de apotheek doet volwaardig mee en wordt de schakel tussen het parkeerterrein en het winkelplein. Het maaiveld in en rondom het winkelcentrum wordt verder vrijgespeeld van obstakels. In de verharding wordt een spannend lijnenspel gespeeld in aansluiting op de inrichting rondom het gemeentehuis. De combinatie met gebakken materiaal zorgt voor een eigentijdse en warme uitstraling. De maatregelen die rondom de winkels worden genomen, ziet met straks ook terug langs de aangrenzende wegen. Dit vergroot de herkenbaarheid van en de attentiewaarde voor het winkelcentrum.

Het ontwerp is opgesteld in nauw overleg met de gemeente én de winkeliers. Peter Verkade Landschapsarchitect heeft het ingenieursbureau WaalPartners uit Naaldwijk gevraagd om mee te tekenen én te rekenen

 

Categorie
Gebiedsontwikkeling, Centra, Pleinen en straten, Beplanting

Opdrachtgever
Gemeente Oud-Bijerland

Ontwerp
2018

Realisatie
Gafaseerd vanaf 2019

Oppervlak
1,5 ha

 

Download rapport (pdf)