Chopinplein Culemborg

Het winkelcentrum Chopinplein vormt het hart van de wijk Terweijde in Culemborg. In nauwe samenwerking tussen de gemeente Culemborg, woningcorporatie Kleurrijk Wonen en Bruil Groenstaete Projectontwikkeling (samenwerkende ondernemers) is een nieuw stedenbouwkundig plan opgesteld voor dit gebied.

Bureau Peter Verkade Landschapsarchitect heeft in opdracht van de gemeente Culemborg het inrichtingsplan voor de openbare ruimte gemaakt. De blikvanger in het nieuwe centrum is de winkelpromenade. Door de ruimtelijke opzet en het exclusieve materiaalgebruik krijgt de promenade een representatieve uitstraling. Enkele groensculpturen met zitgelegenheid dragen bij aan de verblijfskwaliteiten. Alle centrumfuncties zijn als vanzelfsprekend ingepast (uitstallen, marktkramen, laden en lossen, zitgelegenheid, (fiets)parkeren, afvalinzameling, etc.).

De doorgaande fietsroutes worden vormgegeven als fietspaden en fietsstraten. Bij de oversteken krijgt het langzaam verkeer voorrang. Het parkeerterrein heeft een efficiënte inrichting. Er wordt geparkeerd tussen de hagen en onder de boomkronen. Het groen verzacht de grote hoeveelheid verharding en auto’s.

Categorie
Centrum

Opdrachtgever
Gemeente Culemborg

Ontwerp
2013-2014

Realisatie
2014-2015

Oppervlak
2.5 ha

Samenwerking
-

Download rapport (pdf)