Berkel Centrum-West Berkel en Rodenrijs

Berkel Centrum West is de afronding van het centrum van Berkel en Rodenrijs. Met de ontwikkeling wordt een nieuw karakter toegevoegd met een eigentijdse, pandsgewijze architectuur die sterk geïnspireerd is door architectonische elementen uit het ‘oude centrum’. Op deze wijze voegt het nieuwe centrum zich vanzelfsprekend naast het oude centrum én wordt een kwaliteitsimpuls gegeven in schaal en uitstraling. Qua openbare ruimte wordt een nieuwe pleinruimte aan de Berkelse plas toegevoegd (het Westerplein) en wordt het ‘winkelrondje’ versterkt (Westerwater – Achterom – Westersingel – Westerplein).

Het centrum is bijna geheel auto vrij, een echt voetgangers domein waarin de fietser te gast is. De buitenruimte is het bindmiddel en zorgt dat het centrum als één geheel wordt ervaren. De samenhang wordt met name gevormd door:

- De verharding van het maaiveld: een doorlopend tapijt van gebakken materiaal in een warme genuanceerde, aardse kleurstelling.

- De toepassing van gelijk meubilair: zoals verlichtingsmasten en -armaturen, fietsbeugels, afvalbakken, boomroosters, brugleuningen, etc.

Beplantingen worden ingezet om het stenige centrummilieu te vergroenen, landschappelijke structuren te accentueren, sierwaarde te bieden én schaduw te creëren. De watergangen hebben een groene zijde met talud en een stenige zijde met kade. Dit profiel accentueert de ligging tussen het landschap van de Berkelse plas / Meerpolder en het centrummilieu. 

Deelgebieden

Aanvullend wordt het eigen karakter van verschillende deelgebieden geaccentueerd. In het plangebied voor Berkel Centrum West betreft dit de volgende deelgebieden en accenten:

- Westerwater, plein met trap en De Visch: Dit is een belangrijke schakel in de winkelrouting vanaf de centrumpassage naar Berkel Centrum West.

- Westerwater, plein bij o.a. Xenos: In het inrichtingsplan wordt een kwaliteitsimpuls gegeven aan de verblijfskwaliteit. Voorgesteld wordt een verfraaiing van het maaiveld (met gebakken klinkers en natuursteen), enkele zuilbomen en een ‘groensculptuur’ met boom, beplanting en zitgelegenheid.

- Westerplein: Het Westerplein wordt een winkel- en terrassenplein dat gekenmerkt wordt door het hoogteverschil (1,20 m) en de ligging aan de Berkelse plas. De ligging aan het water wordt geaccentueerd door de inrichting van het Westerplein als een ‘waterplein’. Een waterkunstwerk biedt spelaanleiding, verkoeling op hete dagen en bovenal een aantrekkelijk woon- en winkelmilieu.

 

Kunstwerken

In het plangebied worden verschillende kunstwerken toegepast zoals de bruggen en de kade. Een eyecatcher is de lange fietsbrug tussen de Gemeentewerf en de Rontgenstraat. De ontwerpgedachte voor deze brug is dat deze niet mag concurreren met de stedenbouwkundige context. Het is een zelfstandig object op een beeldbepalende locatie. De brug wordt om deze redenen ontworpen als een ‘ingetogen schoonheid’ middels een ‘fraaie contour’ en een goede verhouding tussen constructiedikte en het aantal staanders.

Verkeer

Veel aandacht wordt besteed aan de verkeerscirculatie en -veiligheid, waaronder het optimaal faciliteren van de voetganger en de fietser. Aan het ‘begin’ van het winkelcentrum wordt veel fietsparkeren afgevangen via fietsenstallingen. Het merendeel van de autotoegankelijkheid wordt afgewenteld via de Gemeentewerf. De expeditie van de bestaande en nieuwe winkels gaat deels via de Gemeentewerf en deels via de Boerhaavestraat en het Achterom. Om de verkeersoverlast tijdens brengen en halen van schoolgaande kinderen in de Rontgenstraat te verminderen, wordt de parallelle rijbaan langs de Oudelandselaan geoptimaliseerd qua aantal parkeerplaatsen én doorstroming.

Klimaatadaptatie

Ingenieursbureau Arcadis heeft voor het plangebied een klimaat-stress-test uitgevoerd. Hieruit bleken twee potentiele knelpunten: wateroverlast tijdens extreme piekbuien en hitte-stress. De wateroverlast wordt voorkomen door een slimme profilering van de weg- en pleinprofielen in combinatie met ruim gedimensioneerde duikers en een overstort op de Berkelse plas. Aanvullend wordt op de parkeerterreinen regenwater zo veel als mogelijk gebufferd en vertraagd afgevoerd naar het oppervlaktewater. De hittestress wordt tegengegaan door schaduw te creëren middels bomen met een spreidende kroon. Aanvullend worden fonteinen gemaakt; het kletterende water verkoelt enkele graden en zijn ook van invloed op de gevoelstemperatuur.

Categorie
Centra, gebiedsontwikkeling, nieuwbouw, bruggen, duurzaamheid

Opdrachtgever
Gemeente Lansingerland

Ontwerp
2018-2019

Realisatie
Vanaf 2019

Samenwerking
ABB Bouwgroep, Waaijer Projectrealisatie, RPHS+, IPV Delft, Rots Maatwerk, Buro Bergh

Projectwebsite
berkelcentrumwest.nl 

Download rapport (pdf)