Nieuwjaarsmarkt Buijtenland van Rhoon

‘Met trots stilstaan bij de resultaten die zijn bereikt en enthousiast vooruitkijken naar de doelen voor het nieuwe jaar’. Dit was op hoofdlijnen de nieuwjaarsboodschap van Gerard Doornbos, de voorzitter van de Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon. Zijn toespraak was de aftrap van een druk bezochte nieuwjaarsmarkt. Het Buijtenland van Rhoon toonde zich aan het publiek, jong en oud, via diverse workshops en een rondleiding door de Zegenpolder door ecoloog Niels Godijn.

Peter Verkade Landschapsarchitect is al bijna twintig jaar betrokken bij het Buijtenland van Rhoon. Eerst in opdracht van de gemeente Albrandswaard, vervolgens voor de provincie Zuid-Holland en nu in opdracht van de Gebiedscoöperatie. Wij zijn er trots op dat onze inzet gewaardeerd en gecontinueerd wordt. Wij delen de liefde voor het prachtige polderlandschap met de bewoners en de agrariërs. Het is dankbaar werk om gezamenlijk te mogen werken aan een nieuwe, natuurinclusieve toekomst voor dit agrarische cultuurlandschap. Om de stappen naar deze nieuwe toekomst te volgen verwijzen wij u graag naar: www.buijtenland-van-rhoon.nl

Nieuwsoverzicht

Projectinformatie