Beleef het Buijtenland!

5 februari 2024

Het Buijtenland van Rhoon is een 600 ha groot agrarisch gebied ten zuiden van Rotterdam. In dit gebied wordt een nieuwe balans nagestreefd tussen landbouw, natuur en recreatie. Boeren, recreatieondernemers en natuurpartijen werken samen aan een nieuwe vorm van akkerbouw die respect heeft voor de natuur en beleefbaar is voor de recreant.

In 2018 is het Streefbeeld vastgesteld. Hierin staat beschreven welke doelen worden nagestreefd en met welke maatregelen. Denk bijvoorbeeld aan natuurvriendelijke oevers, hoogstam boomgaarden, knip- en scheerheggen, struweelstroken. Maar ook aan de wandel-, struin- en ruiterpaden en belevingsplekken voor de recreant. De maatregelen om de natuur- en recreatiedoelen te bereiken hebben ook een landschappelijke component. Het landschap gaat transformeren. Peter Verkade Landschapsarchitect is al vanaf 2017 betrokken om mee te denken over deze transformatie. Vanuit liefde voor het landschap worden de natuur- en recreatiemaatregelen ingepast. Wij maken de landschappelijke consequenties inzichtelijk en sturen op ruimtelijke kwaliteit en samenhang.

Eén van de kernkwaliteiten van het gebied is het pure, karakteristieke polderlandschap. Met op steenworp afstand de drukte van de stad, is de openheid en rust in het Buijtenland overweldigend. Deze kwaliteiten worden gekoesterd; het landschap moet landschap blijven en geen park worden.

Het Streefbeeld 2018 is, via lerend inrichting en beheren, uitgewerkt in het Streefbeeld+ en het Voorlopig ontwerp inrichtingsplan (VO). In het VO hebben we, in participatie, een eerste aanzet gedaan voor de belevingsplekken en -objecten. Een belevingsplek is een aangename tussenstop tijdens de recreatieve route. Hier wordt de recreant geattendeerd op de schoonheid van het landschap. Op een aantal locaties worden ‘unieke’ belevingsobjecten toegevoegd, zoals een vogelkijkhut, een uitkijk-fruitboom en een dijkbank. Unieke, aantrekkelijke objecten die duidelijk een familie van elkaar vormen en ook aansluiten bij de meubilairlijn voor het Buijtenland. We staan nu op het punt om deze objecten verder uit te werken in een definitief ontwerp. Met als doel dat deze met Design en Construct op de markt gezet worden.

Wij kijken er naar uit om de objecten verder uit te werken. Passend in het robuuste landschap, de trots uitstralen die het gebied verdient én met aantrekkingskracht voor de recreant!

 

Nieuwsoverzicht

Projectinformatie