‘Verbonden Grond’

14 juni 2024

Het kunstwerk van Lieke Frielink, Verbonden Grond, is op 14 juni 2024 onthuld door wethouder Cultuur Titia Cnossen. Een feestelijk moment! En een mijlpaal na de jarenlange, enthousiaste inzet van de gemeente Lansingerland, de bewoners van Parkzoom 3, kunstenaar Lieke Frielink én ons bureau.  

Peter Verkade Landschapsarchitect is in opdracht van de gemeente Lansingerland intensief betrokken geweest bij de totstandkoming van het kunstwerk. Enerzijds als ontwerpbureau, anderzijds als ‘coördinator kunstopgave’. Daarbij zijn de volgende werkzaamheden verricht:

Inrichtingsplan: de locaties voor het kunstwerk zijn gemarkeerd in het inrichtingsplan van 2018
Participatie: met de bewoners, verenigd in de Kunstcommissie Parkzoom 3, zijn in 2021 de uitgangspunten voor het kunstwerk bepaald
Uitvraag: met de uitgangspunten van de participatie is in 2022 een uitvraag geformuleerd; aan vier kunstenaars is gevraagd om een schetsontwerp op te stellen
Selectie: de vier schetsontwerpen zijn beoordeeld in een selectiecommissie met de gemeente, de bewoners, twee kunstprofessionals en ons bureau
Begeleiding: het winnende schetsontwerp van is uitgewerkt door Lieke Frielink en Bengin Dawod, waarbij ons bureau ondersteunend is geweest in met name de landschappelijke inpassing
 

Het kunstwerk vertelt het verhaal van de veenontginning en de relaties met de omliggende steden, toen en nu. Lieke Frielink legt dit verder uit: “De poorten verwijzen in vorm naar de gebogen ruggen van de veenarbeiders die op deze plek meters grond afgroeven. Dit verklaart onder andere de niveauverschillen in de woonwijk, die op het laagste punt ca – 5 m onder NAP ligt. Langs het struinpad over de grondwal, die de beide landmarkeringen verbindt, zijn palen geplaatst die de kavelverdeling van de toenmalige polder markeren. Waar lang geleden tijdens het afgraven de blik op de grond was gericht, word je nu door de smalle hoge poorten uitgenodigd om omhoog en naar de omgeving te kijken.”

Het kunstwerk staat aan de Piet Kramerzoom in Bergschenhoek. De locatie is één van de vier deelgebieden van de nieuwbouwlocatie Parkzoom. Onderscheidend aan dit deelgebied, Parkzoom 3, is o.a. dat de hoekpunten aan de Randweg-West worden gemarkeerd door het kunstwerk. En niet zoals bij de andere deelgebieden door appartementengebouwen.  

 

Nieuwsoverzicht

Projectinformatie