Veenweiden Gouwe Wiericke

Gouwe Wiericke is een sterk landbouwgebied tussen Gouda en Nieuwkoop met unieke natuur- en recreatiewaarden. De blikvanger is het Natura 2000-gebied Nieuwkoopse plassen en De Haeck. Het ‘project’ Veenweiden Gouwe Wiericke heeft als doel om de landbouw, natuur én recreatie te behouden en te versterken.

Op Nieuwkoops grondgebied zijn er vijf grote projecten: Meijegraslanden, Ruygeborg II, Bovenlanden, Westveen en Noordse Buurt. Sinds 2018 vertegenwoordigd Peter Verkade de gemeente Nieuwkoop in de planvorming en participatie. Een mooie opgave midden in de actualiteit van het landelijk gebied! Met alle thema’s die spelen, zoals de (natuurinclusieve) toekomst van de landbouw, de stikstofproblematiek, bodemdaling en klimaatadaptief inrichten.

 

Nieuwsoverzicht

Projectinformatie