Toekomstperspectief Hoogmade

2 april 2024

Sinds de jaren ’90 zijn er amper woningen gebouwd in Hoogmade. Het resultaat is dat het (rijke!) verenigingsleven en het voorzieningenniveau onder druk staan. De prachtige lagere school Ter Does heeft nog slechts vier klassen. Om het tij te keren doet de Dorpsraad een oproep aan de politici van de gemeente Kaag en Braassem. Geef ons perspectief!

Op 27 februari jl hebben de raadsleden massaal Hoogmade bezocht. Samen met bewoners en verenigingen is het gesprek gevoerd om te komen tot toekomstperspectief. Ook aanwezig de Stichting Woondiensten Aarwoude en de Stichting Erven Cornelis Sprongh (grote grondeigenaar). Peter Verkade Landschapsarchitect was door de Dorpsraad gevraagd om een presentatie te geven over een werkopzet van participatie tot plan tot uitvoering. Met nadruk op dit laatste, de opgaven zijn te urgent om lang te blijven steken in planvorming.

 

Nieuwsoverzicht

Projectinformatie