Nieuwe toekomst voor rijke historie

Het transitiegebied Reijerskoop wordt één van de recreatief-toeristische concentratiepunten in Boskoop. Boskoop is wereldleider in de sierteelt. Het gebied Reijerskoop moet de rijke historie van de sierteelt ‘ademen’, maar ook de innovatieve toekomst.

In een karakteristiek Boskoops landschap wordt informatie en educatie gecombineerd met een aantrekkelijke landschapsbeleving. In afstemming met een groot aantal stakeholders wordt door ons bureau de inrichtingsvisie opgesteld.

In de uitvraag aan drie bureau’s zijn wij geselecteerd, mede vanwege onze ervaring in dergelijke transities en ons procesvoorstel om te komen tot een breed gedragen inrichtingsvisie.

Nieuwsoverzicht

Projectinformatie