Groene Hart Centrum Leiderdorp

Op een druk bezochte inloopbijeenkomst werd voornamelijk instemmend gereageerd op de beoogde herinrichting van het A4-informatiecentrum en omgeving. De gemeente presenteerde het inrichtingsplan. De Brasseriegroep gaf een toelichting op de ideeën voor de horeca en de informatievoorziening. Het gezamenlijke doel is om op deze strategische locatie, tussen stad en land, een recreatieve plek te maken waar de stedeling in contact kan komen met het landschap en de natuur.

Peter Verkade Landschapsarchitect heeft het inrichtingsplan voor de buitenruimte opgesteld in opdracht van de gemeente Leiderdorp. Er komen groene parkeerplaatsen tussen de fruitbomen, een avontuurlijke speel- en doeweide en een moestuin (van grond tot mond). Het fietspad wordt onderdeel van de nieuwe groene omgeving. Middels een onderdoorgang bij de Doesbrug wordt een alternatief geboden voor de gevaarlijke oversteek bij de provinciale weg N446. Het struinpad over de kade blijft behouden. Hierlangs bieden kleine steigers recreatieve beleving aan de Does.

De komende periode wordt gewerkt aan het definitief ontwerp. Ook worden verschillende onderdelen uitgewerkt, samen met diverse partijen uit het Leiderdorpse Groenoverleg. Parallel hieraan gaat het ontwerpbestemmingsplan in procedure en werkt de Brasseriegroep haar plannen uit voor de architectuur van de nieuwe kas en de inrichting van het informatiecentrum.

Nieuwsoverzicht

Projectinformatie