Kwaliteitsbewaking

Een nieuw stationsplein en een groot areaal aan (stationsgerelateerde) detailhandel. Met Spoorzone-West wordt een nieuw stationsgebied gerealiseerd. Peter Verkade is als supervisor gevraagd om de integrale kwaliteit te begeleiden van stedenbouw, architectuur, buitenruimte en verkeersafwikkeling.

Met Spoorzone-West wordt de ruimtelijke en functionele relatie tussen de stad en het bedrijventerrein Pavijen verbeterd. En wellicht wordt, op termijn, een nieuwe en volwaardige oostwest-verbinding voor langzaam verkeer onder de spoordijk gerealiseerd.

Uitgangspunten zijn een stedenbouwkundig vlekkenplan en een beeldkwaliteitplan, opgesteld door Inbo. De ontwikkelcombinatie KlokGroep en Investment In den Eng zijn verantwoordelijk voor de uitwerking van de bouw- en inrichtingsplannen. Hierbij worden ze ondersteund door BBN. Als supervisor werkt Peter Verkade in opdracht van deze partijen én de gemeente Culemborg. Hij betrekt hierbij een welstandsgedelegeerde (bouwplannen) en de benodigde disciplines binnen de gemeente (inrichtingsplannen). 

Nieuwsoverzicht

Projectinformatie