Pinksterbloem

Met de vervangende nieuwbouw van 92 appartementen wordt een kwaliteitsimpuls gegeven aan de sociale woningbouw in Leiderdorp. De appartementen zijn verdeeld over drie gebouwen die met de voeten in het park staan. In opdracht van Rijnhart Wonen maakt Peter Verkade Landschapsarchitect het inrichtingsplan voor de openbare ruimte. Daarbij worden de bomen gekoesterd als het ‘groene goud’ van de buurt. Aanvullend wordt er vanuit de gemeente veel waarde gehecht aan groene straatprofielen, goede parkeeroplossingen en een klimaatadaptieve en biodiverse leefomgeving. Dit komt volledig overeen met de wensen van de omwonenden. In de participatie hebben zij ideeën aangedragen voor een groenere leefomgeving. Bijvoorbeeld in de vorm van een buurttuin, wildstroken, wadi’s en rietoevers.

Alle wensen en eisen worden op dit moment vertaald in een inrichtingsplan. In het begin van 2022 wordt dit besproken met de bewoners. Daarna wordt vooruitgekeken richting de uitvoering. Zowel van de gebouwen, van architect Ab Veerbeek, als van de openbare ruimte.

 

Nieuwsoverzicht

Projectinformatie