Participatie over zonnevelden

De gemeente Nieuwkoop wil regie houden over de energietransitie. Vanuit de liefde voor het eenduidige open landschap wil men een willekeur aan initiatieven voorkomen. In de RES 1.0 is besloten dat aan de energieopgave invulling wordt gegeven via zonnepanelen, ca 20 ha op het dak en 60 ha in het landschap. Er zijn vijf oriëntatiegebieden aangewezen waarbinnen een nadere verkenning wordt gehouden via ontwerpend onderzoek en een intensief participatietraject. Op 8 december is de eerste avond gehouden voor twee oriëntatiegebieden nabij de kernen Nieuwkoop en Nieuwveen. Meer dan honderd inwoners en geïnteresseerden denken mee met de gemeente.

In opdracht van Nieuwkoop verricht Peter Verkade Landschapsarchitect het ontwerpend onderzoek naar de inpassing van zonnevelden. Allereerst zijn dé Nieuwkoopse bouwstenen bepaald om de velden landschappelijk in te passen in het specifieke Nieuwkoopse landschap. Vervolgens zijn proefverkavelingen gemaakt van enerzijds optimaal ingepaste velden en anderzijds maximaal efficiënte opstellingen (zoals de zonne-ontwikkelaars dat zouden doen). Met als primaire doel om het eerlijke verhaal te delen met de inwoners en daarover het gesprek aan te kunnen gaan. Op 8 december heeft dit gewerkt! De reacties op het ontwerpend onderzoek geven duidelijk richting voor de vervolguitwerking.

Donderdag 15 december volgt een tweede avond voor deze oriëntatiegebieden. En begin volgend jaar volgt de participatie voor de overige drie oriëntatiegebieden.

Nieuwsoverzicht

Projectinformatie