Nieuwe toekomst voor Boomkwekerijmuseum

Het Boskoopse Boomkwekerijmuseum staat aan de vooravond van een nieuwe toekomst. Vanaf 2025 maakt het deel uit van de Tuinen van Boskoop. Het areaal van het museum neemt daarmee fors toe en biedt kansen voor een nieuwe inrichting. Aanvullend wil het museum het bezoekersaantal verdubbelen én de focus aanvullen verbreden naar het heden en de toekomst!

Op zaterdag 4 februari 2023 stroomde het museum vol met deskundigen vanuit verschillende sectoren zoals musea, marketing, de boomkwekerij-sector, het ‘merk Boskoop’ en natuurlijk het Boomkwekerijmuseum zelf. Zij waren gevraagd om mee te denken over de centrale vraag: Wat willen wij zijn als Boomkwekerijmuseum? Het dagprogramma was opgesteld door Carla Prins (Sprinkle Marketing) en bevatte twee keer vijf gesprekstafels. Peter Verkade was gevraagd als één van de gespreksleiders en heeft voorafgaand een toelichting gegeven over het overkoepelende project Tuinen van Boskoop. De opbrengst van de gesprekstafels wordt de komende weken samengevat. Wordt vervolgd dus en leuk om betrokken te zijn bij het Boskoopse erfgoed!

Nieuwsoverzicht

Projectinformatie