Mijlpaal voor de Grietpolder

31 mei 2024

Op 30 mei 2024 zijn de samenwerkingsoverkomsten getekend door de gemeente Kaag en Braassem, Grietpolder Ontwikkeling en de verenigingen Scouting ’63, Volkstuinvereniging Leimuiden en IJsclub Nut & Vermaak. De ondertekening is de afronding van de verkennende fase en tegelijk de start van het ontwerp. Met als doel een toekomstbestendig verenigingencomplex en ca 220 woningen voor alle doelgroepen.

Peter Verkade Landschapsarchitect is en blijft betrokken bij het project Grietpolder. In de verkennende fase heeft het bureau een bijdrage geleverd op verschillende fronten. Zoals de Haalbaarheidsstudie (de ruimtelijke inpassing van de drie verenigingen), het Stedenbouwkundig plan op hoofdlijnen voor de nieuwbouw en de Organisatiestructuur voor de vervolgstappen. De producten zijn belangrijke pijlers in de samenwerkingsovereenkomsten tussen de partijen.

 

Nieuwsoverzicht

Projectinformatie