Groen licht voor de Grietpolder!

Op 21 maart heeft het college van B&W van de gemeente Kaag en Braassem groen licht gegeven voor de ontwikkeling van de Grietpolder. Op 27 maart zijn de direct omwonenden geïnformeerd tijdens een druk bezochte inloopbijeenkomst.

Het project Grietpolder in Leimuiden is een gebiedsontwikkeling met een dubbele doelstelling. Ten eerste worden 217 woningen gerealiseerd, waarvan een groot deel sociaal en betaalbaar. Ten tweede worden drie verenigingen (Volkstuinvereniging Leimuiden, Scouting ’63 en IJsclub Nut & Vermaak) verplaatst én toekomstbestendig gemaakt. Met deze doelstellingen krijgt het dorp Leimuiden een enorme kwaliteitsimpuls.

Peter Verkade Landschapsarchitect heeft de haalbaarheidsstudie verricht naar de verplaatsing van de verenigingen. In een aantal bijeenkomsten met de verenigingen, de gemeente en de ontwikkelaar zijn de wensen en eisen van de verenigingen vertaald in diverse ruimtelijke modellen. Uiteindelijk is er een breed gedragen voorkeursmodel die past binnen de ruimtelijke mogelijkheden. Er komt een aaneengesloten volkstuincomplex aan de dorpszijde. Het scoutingterrein wordt flink groter en krijgt toegang tot de Drecht (voor de waterscouting). Op het scoutingterrein is ruimte gevonden om ook de Kindervakantieweek, met huttenbouw, te realiseren. De IJsclub wordt voorzien van een 400 m skeelerbaan; die is ’s winters snel bevroren en gedurende het hele jaar te gebruiken. De scouting en de ijsclub krijgen een gedeeld en multifunctioneel clubhuis. En de drie verenigingen krijgen een gezamenlijk parkeerterrein zodat ingespeeld kan worden op elkaars piekmomenten.  

De ontwikkelaar Grietpolder BV is opdrachtgever voor de haalbaarheidsstudie en de nieuwbouw. Het stedenbouwkundig plan is ontworpen door Enzo Architecten. Nu de haalbaarheidsfase is afgerond gaat het project nu een nieuwe fase is van planvorming (2023) en bestemmingsplan (2024).   

Nieuwsoverzicht

Projectinformatie