De schoonheid van de polder

De Vereniging Vrienden Polders Albrandswaard en de Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon organiseerden op 2 juli jl de jaarlijkse Polderdag. De schoonheid van de polder was volop te beleven. Eerst struinen door de akkers en langs de natuurpercelen. En vervolgens genieten op het boerenerf. De beelden spreken voor zich!

In het Buijtenland van Rhoon is het bestaande agrarische cultuurlandschap de basis en worden natuur- en recreatiemaatregelen toegevoegd. Hiervoor is in 2018 een Streefbeeld opgesteld. Dit is geen blauwdruk; het adagium is lerend inrichten en beheren. Uniek is de samenwerking tussen vertegenwoordigers van de verschillende sectoren (landbouw, natuur en recreatie) en tussen bewoners, agrariërs en overheden. Peter Verkade Landschapsarchitect is al jaren één van de adviseurs van de Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon. In een werkgroep met de Gebiedscoöperatie, VNC, Louis Bolk en Sovon werken we continu aan een verbetering en verfijning van het Streefbeeld.

Nieuwsoverzicht

Projectinformatie