Bomen over Bomen

Betrokken buurtbewoners denken graag mee met de groeninrichting van de Pinksterbloem in Leiderdorp. Ondanks een geringe opkomst op maandagavond 10 juli heeft Peter Verkade Landschapsarchitect, bij Rijnhart Wonen in Leiderdorp, het beplantingsplan voor de Pinksterbloem gepresenteerd.

Naast de bouw van 92 nieuwe energiezuinige sociale huurappartementen wordt de buitenruimte groen en klimaatadaptief ingericht. De parkeerplaatsen voor de huidige en nieuwe bewoners worden uitgevoerd als groene parkeerplaatsen. Deze inrichting draagt onder andere bij aan het afvoeren van regenwater. Hierdoor wordt de riolering minder belast.

De tuinen tussen de gebouwen krijgen een klimaatadaptieve inrichting. Een rijk sortiment aan (klimaat)bomen wordt aangeplant. Hierin wordt rekening gehouden met hittestress en is de seizoenbeleving van de beplanting in grote mate meegenomen. In de tuinen is een raingarden ontworpen. De toegepaste beplanting is afgestemd op deze specifieke groeiomstandigheden. Een wadi met spelaanleidingen voor jong en oud biedt gelegenheid de buitenruimte op een avontuurlijke manier te beleven. Centraal in het plan is een buurttuin ontworpen. Dit wordt dé ontmoetingsplek voor de huidige en nieuwe bewoners aan de Pinksterbloem. In de buurttuin wordt ruimte geboden om initiatieven van bewoners een plek te geven. De grasweides worden met lage bloemrijke grasmengsels ingezaaid en delen van de oevers worden natuurlijk ingericht. 

Het gepresenteerde plan is vol enthousiasme ontvangen. Deze buurtparticipatie avond is de laatste van een reeks bijeenkomsten waarbij Rijnhart Wonen, Gemeente Leiderdorp en Peter Verkade Landschapsarchitect in samenspraak met geïnteresseerden en buurtbewoners tot een breed gedragen plan voor een nieuwe toekomst van de Pinksterbloem zijn gekomen. Met elkaar zien we uit naar de uitvoering en dat we elkaar kunnen treffen in de buurttuin.

Nieuwsoverzicht

Projectinformatie