Aftellen tot 14 april

Vandaag exact drie weken voor de opening van de Floriade. Een mooi moment voor een locatiebezoek en een rondwandeling over het gehele Floriade terrein. De inzending ‘From Boskoop’ is bijna gereed. In de prachtige maand maart heeft hoveniersbedrijf Van der Spek meters kunnen maken. Met Helma van der Louw als enthousiaste coördinatrice. Beplantingen zijn geleverd en ingeplant, de ontvangstruimte is gereed (met groene gevel en ‘From Boskoop’ op het dak), de schouw is geleverd door het Schouwenerf, het bewateringssysteem is gereed, etc. Het resultaat is en wordt prachtig. Als ontwerpbureau zijn wij er trots op. Het krachtige concept van het karakteristieke Boskoopse landschap, met de watergangen en de strokenverkaveling, is zichtbaar en beleefbaar. Tegelijkertijd zijn alle deelnemers volwaardig ingepast. Met oog voor het ambacht, de innovatie en de sierwaarde van de sierteeltsector. Zowel op ons ontwerpbureau Peter Verkade Landschapsarchitect als met alle deelnemers is een teamprestatie geleverd!

Nieuwsoverzicht

Projectinformatie