Dakpark op niveau

 

Een dakpark van ruim 7.000 m2! Eén van de hoogtepunten in de complete transformatie van het terrein rondom het Haga-ziekenhuis in Den Haag: De Schoone Ley. Onder het dakpark komt...

 

meer... 

  

 

 

Klimaatadaptatie en biodiversiteit 

 

Het klimaat veranderd en dit heeft consequenties voor de buitenruimte. Met interesse denken we hierover mee en laten we ons inspireren door...

 

meer... 

  

 

 

Stedenbouw

 

In opdracht van Bam Woningbouw werken wij aan diverse stedenbouwkundige inbreidingslocaties. Dit zijn dankbare opgaven waarin...

 

meer... 

   

 

 

Afronding Parkzoom

 

De wijk parkzoom in Bergschenhoek bestaat uit vier deelgebieden van elk tussen de twee- en driehonderd woningen. De eerste drie deelgebieden zijn grotendeels bewoond. In opdracht van...\

 

meer... 

   

 

 

Het Buijtenland van Rhoon 

 

Het Buijtenland van Rhoon is een 600ha groot agrarisch gebied dat meer natuur- en recreatiewaarden moet krijgen. Er ligt nu een plan met...

 

meer... 

   

 

 

Groot onderhoud in Rotterdam

 

Onder de naam 'Plan Oost' gaat de buitenruimte in vier wijken in Rotterdam Oost volledig op de schop. Het riool wordt vervangen en het maaiveld wordt weer teruggebracht op het oorspronkelijke peil.

 

meer... 

   

 

 

Kerstgroet 2016

 

Wij wensen u een sfeervolle kerst en een kleurrijk 2017.

 

meer... 

    

 

 

29 juli 2016

 

VACATURE ASSISTENT ONTWERPER BUITENRUIMTE

 

 

        

 

 

5 juli 2016

Inrichtingsplan Ghoybos

 

Op het raakvlak tussen stad en land ligt het Ghoybos. Nu nog een monotoon productiebos, over enkele jaren een... 

 

meer... 

        

 

 

5 juli 2016

Stationsplein Berkel Westpolder

 

Het station Berkel Westpolder heeft twee zijden. De noordoostzijde grenst aan het centrum van de Gouden Buurten.

De zuidwestzijde moet nog ontwikkeld worden. Aan ons bureau is een visie en een ontwerp gevraagd. 

 

meer... 

    

 

 

29 juni 2016

Tussen de Kerken

 

Op 27 juni jl is een tweede informatie-avond gehouden voor het nieuwbouwproject Tussen de Kerken in Koudekerk aan den Rijn. Ook nu was er veel belangstelling én enthousiasme voor.. .

 

meer... 

    

 

 

17 juni 2016

Nieuwe tuin voor Chopin

 

De Chopintuin is geopend. Tot voor kort reden hier auto's, nu is er een buurttuin aangelegd voor de omwonenden. Een groene oase in het centrum van de wijk Terweijde in Culemborg.

De bestaande bomen zijn...

 

meer... 

 

 

 

juni 2016

Spelen maar! 

 

In mei is de laatste hand gelegd aan de speeltuin Pascal. Een belangrijk knelpunt is opgelost: de drooglegging en de drainage is verbeterd. En de speelwaarde en verblijfskwaliteiten zijn toegenomen.

 

meer... 

 

   

 

28 mei 2016

Opening Broekerplein

 

De woningen zijn bewoond, de winkels gevuld en het dorpsplein is in gebruik. Op 28 mei is het nieuwe Broekerplein feestelijk geopend! Door ons bureau is het...

 

meer... 

   

 

  

27 mei 2016

Inrichtingsvisie Noordse Buurt geaccordeerd

 

De Noordse Buurt in Nieuwkoop biedt midden in het Groene Hart ca 100 ha aan ruimte voor recreatie, natuur en extensief agrarisch gebruik. De gemeente Nieuwkoop vraagt...

 

meer... 

 

 

  

2 mei 2016

Tot de verbeelding

 

Binnenkort kunnen we de foto's schieten. Nu spreken onze artist impressions 'tot de verbeelding'.

 

meer... 

 

 

 

4 april 2016

Locatie aan de Zaan

 

Op een mooie locatie aan de Zaan in Zaandam vervangt Bam Woningbouw enkele vervallen bedrijven en panden voor 26 woningen. Wij hebben de woonomgeving ontworpen als ... 

 

meer... 

 

 

 

21 maart 2016

Winnende tenders

 

Onlangs hebben wij succesvol deelgenomen aan twee tenders: de Spui-locatie in Rhoon en de Koningsweg in Geldermalsen. Beide projecten zijn reeds opgestart.

 

meer... 

 

 

 

Kerstgroet 2015

 

Wij wensen u een productief en inspirerend 2016!

 

meer... 

  

 

 

17 december 2015

Overeenkomst Leimuiden-West

 

Het Spinozapark in Rotterdam vordert. Met de herinrichting is gestart in 2009. Onlangs is het grondwerk opgeleverd van de één na laatste fase. In het voorjaar van 2016 wordt... 

 

meer... 

 

  

 

Nog één fase...

Spinozapark Rotterdam

 

Het Spinozapark in Rotterdam vordert. Met de herinrichting is gestart in 2009. Onlangs is het grondwerk opgeleverd van de één na laatste fase. In het voorjaar van 2016 wordt... 

 

meer... 

 

  

 

1 december 2015

Belangstelling voor het bos

 

De inloopbijeenkomst voor het Ghoybos in Oud Ade, op 1 december jl, is druk bezocht. De betrokkenheid bij... 

 

meer... 

 

  

 

Inrichtingsvisie voor de Noordse Buurt

Noorden

 

Dit gebied van ca 100 ha transformeert van glastuinbouw naar recreatie, natuur en extensief agrarisch gebruik. Initiatiefnemers mogen... 

 

meer... 

 

 

 

Opgeleverd

Spoorzone Culemborg

 

Door Heijmans Wegenbouw is de reconstructie afgerond van de Spoorzone in Culemborg. Het verkeerskundig ontwerp is opgesteld door RHDHV; wij hebben het ontwerp landschappelijk ingepast en afgestemd op vigerend beleid en toekomstige ontwikkelingen.

 

meer... 

 

 

 

Stedenbouwkundige optimalisaties 

Riederwerf Ridderkerk

 

Er blijkt veel belangstelling voor de nieuwbouwwoningen in Riederwerf aan de Nieuwe Maas in Ridderkerk. Ontwikkelaar AM is de verkaveling en de woningtypes continu aan het afstemmen op de marktwensen.

 

meer... 

 

 

 

8 oktober 2015

Landschappelijke inpassing Drechthoek II

 

Het bedrijventerrein Drechthoek in Leimuiden is strategisch gelegen nabij de A4 en Schiphol. Ons bureau is gevraagd om de uitbreiding, in de vorm van Drechthoek II, landschappelijk in te passen. 

 

meer... 

  

 

 

30 september 2015

Haalbaarheidsstudie is haalbaar!

 

Met vier partijen is door ons bureau een studie verricht naar de integrale haalbaarheid van diverse gewenste ontwikkelingen in Leimuiden West. De haalbaarheid is aangetoond! 
 

meer... 

   

 

 

augustus 2015

De entree van Vroonermeer

 

Bij de entree van de toekomstige woonwijk Vroonermeer in Alkmaar bouwt Hoorne Vastgoed een supermarkt met appartementen. Met een daktuin, een parkeertuin en stevige groene bermen wordt het programma ontspannen en groen ingepast.  

 

meer... 

 

 

 

5 juli 2015

'Toolkit' erfafscheidingen

 

Het ontwerp van een 'dorpscentrum'  milieu! Dat is de opgave voor deelgebied het dorpsHart in de nieuwbouwlocatie Hoef en Haag in Vianen. Zowel qua stedenbouw, architectuur en openbare ruimte. 

 

meer... 

  

 

 

2 juli 2015

Eiland duizend-en-een

 

Broek op Langedijk wordt ook wel het rijk der duizend eilanden genoemd. Veel eilanden hebben een naam, zoals Speelpop, Admiraalsgroet en het Berouw. Op het nieuwe dorpsplein hebben wij 'eiland duizend-en-een' ontworpen, een groensculptuur met...

 

meer... 

 

 

 

1 juli 2015

Tussen de Kerken

 

In de gemeentelijke Visie Vitale Kernen is het gebied Tussen de Kerken in Koudekerk aan den Rijn aangewezen voor dorpsuitbreiding in combinatie met landschapsbouw. Vibu Projectontwikkeling wil concreet invulling geven aan...

 

meer... 

 

   

 

8 juni 2015

Fietsen langs de kreek

 

Kreken zijn karakteristiek voor de Hoeksche Waard. Grenzend aan de nieuwbouwlocatie Poortwijk 3 in Oud-Beijerland is een fietspad en een voetpad ontworpen langs de Oud-Beijerlandse Kreek. Een prachtige langzaam verkeersverbinding tussen stad en land.

 

meer... 

 

 

 

11 mei 2015

Landschap en Architect

 

Klunder Architecten uit Rotterdam ontwerpt grootschalige en complexe appartementengebouwen in hoogstedelijke omgevingen. Bij een aantal projecten heeft Klunder onze ondersteuning gevraagd voor...

 

meer... 

 

 

 

Voorjaar 2015

Realisatie!

 

Het merendeel van onze projecten wordt gerealiseerd! Daar zijn wij trots op. Fraaie ontwerpen die technisch en financieel uitvoerbaar en beheerbaar zijn. Dit voorjaar zijn...

 

meer... 

 

 

 

mei 2015

Stationsplein Voorschoten

 

Het visitekaartje voor de groene gemeente Voorschoten! Dat is het doel van de gemeente. Geinspireerd door...

 

meer... 

 

 

 

14 april 2015

Wonen aan de kade!

 

Het Hefkwartier ademt Rotterdam! De wijk ligt verankerd tussen Rotterdamse iconen als de Willemsbrug, de Hef en Unilever. Het specifieke Rotterdamse kade-milieu wordt doorgezet in de autovrije woonstraten. En het schone regenwater wordt...

 

meer... 

 

 

 

14 april 2015

Nieuwe toekomst voor het Ghoybos

 

Het Ghoybos is een 20 ha groot productiebos op de grens van Kaag en Braassem en Leiderdorp. Het bos wordt omgevormd tot een waardevol groen-recreatief verblijfsgebied.

 

meer... 

 

 

 

16 februari 2015

Spoorzone Culemborg

 

De Tunnelweg is een belangrijke entree van de stad Culemborg. Met een slim verkeerskundig ontwerp wordt de doorstroming op piekmomenten flink verbeterd. 

 

meer... 

 

 

 

17 december  2014

Kerstgroet

 

Een aangenaam moment van ontspanning! Dat streven wij na in onze ontwerpen. Bijvoorbeeld een rustpunt in de dagelijkse drukte van het winkelcentrum. Of een landschappelijk vergezicht in een besloten nieuwbouwlocatie. Een goede buitenruimte functioneert optimaal en... 

 

meer... 

 

  

 

12 december  2014

Samen vormgeven aan de collectieve buurttuin!

 

Tot voor kort reden hier auto's, nu wordt het een collectieve buurttuin voor de omwonenden. Een groene oase in het centrum van de wijk Terweijde in Culemborg.

 

meer... 

 

 

 

12 december  2014

Ontwikkelstrategiën in Poortwijk 3

 

De nieuwbouwlocatie Poortwijk 3 in Oud-Beijerland wordt niet alleen erg fraai, het is ook een interessante locatie in ontwikkeling. Toegepast worden verschillende ontwikkelstrategiën.

 

meer... 

 

 

 

4 november  2014

Het Hofwijckplantsoen krijgt vorm!

 

In de nieuwbouwwijk Tuinen-Oost in Bleiswijk is dit najaar gestart met de inrichting van het Hofwijckplantsoen. Onlangs hebben wij de laatste wijzigingen in het ontwerp doorgevoerd, waarna...

 

meer... 

 

 

  

Herfst 2014

Wat een plek!

 

 

 

 

21 oktober  2014

Hefkwartier Rotterdam

 

Sommige locaties spreken voor zich. Neem de Rotterdamse skyline, gezien vanaf de Maasboulevard. Aan deze skyline wordt, tussen Unilever en De Hef, het Hefkwartier ontwikkeld. De nieuwbouw van ca 111 eengezinswoningen en 108 appartementen op het voormalige Oranjeboomterrein.

 

meer... 

 

 

 

16 juli  2014

Groeten uit ...!

 

Dicht bij huis of juist ver weg, dat doet er eigenlijk niet toe. Waar het om gaat: even los komen van, verrast worden door, ontspanning na inspanning. Wij wensen u een fijne zomer toe!

 

meer... 

 

    

 

10 juli 2014

Werk in uitvoering

 

Begin dit jaar hebben wij het inrichtingsplan afgerond voor het nieuwe Winkelcentrum Chopinplein in Culemborg. De gemeente heeft het IP voortvarend omgezet tot een bestek. Nu al is gestart met de uitvoering!

 

meer... 

 

 

 

2 juli  2014

Verbeelding!

 

In een tijd waarin de woningplattegronden gestandaardiseerd worden, is juist de woonomgeving onderscheidend. In onze ontwerpen accentueren wij de plaatselijke karakteristieken. In onze visualisaties tonen we de sfeer en de essentie van het ontwerp!

 

meer... 

 

 

  

juni 2014

 

Peter Verkade Landschapsarchitect in

tien kernwaarden!

 

 

 

31 mei 2014

Feestelijke opening Scheepmakershaven & Bierkade!

 

Op zaterdag 31 mei is de herinrichting van de Scheepmakershaven en de Bierkade officieel in gebruik genomen. Door kinder is het waterkunstwerk in werking gesteld.

 

meer... 

 

 

 

29 april 2014

Nieuw centrumdeel voor Oud-Beijerland

 

Een nieuw centrumkwadrant in Oud-Beijerland wordt 31 mei feestelijk geopend. De herinrichting verloopt zeer voorspoedig, te zien aan...

 

meer... 

 

 

 

29 maart 2014

50 jaar jong!

 

De Speeltuin Pascal vierde zaterdag 29 maart haar 50-jarig bestaan. Al een halve eeuw een sociale peiler onder de wijk Lombardijen. Met burgemeester Aboutaleb is vooral ook over de toekomst gesproken.

 

meer... 

 

 

 

26 maart 2014

Landelijke idylle langs het Laantje

 

Het college van B&W van de gemeente Dordrecht heeft de gemeenteraad toestemming gevraagd om het bestemmingsplan Dubbeldam aan te passen. Langs het Laantje van Middenhoeve wordt één extra woning mogelijk gemaakt.

 

meer... 

 

 

 

5 maart 2014

Officiële opening Sportcorner Parkzoom

 

Tijdens een middag vol festiviteiten is onder grote belangstelling door Wethouder De Weger met een symbolische aftrap de Sportcorner Parkzoom, Bergschenhoek officieel in gebruik genomen.

 

meer... 

 

 

      

27 februari 2014

Broekerplein krijgt vorm

 

Het centrum van Broek op Langedijk ondergaat een metamorfose. Een logistiek kunststukje, omdat het centrum tijdens de uitvoering gewoon moet blijven functioneren.

meer... 

 

 

  

11 februari 2014

Een nieuw kloppend hart voor Terweijde

 

De gemeente Culemborg is de voorbereiding gestart voor het nieuwe centrum van de wijk Terweijde. Het ontwerp voor de openbare ruimte is gereed. Een inspirerend ontwerp waarin alle (logistieke) puzzels zijn opgelost.

 

meer... 

 

 

     

20 januari 2014

Toekomstperspectief voor speeltuin

 

De Speeltuin Pascal blijft natuurlijk een speeltuin, maar gaat zich ook ontwikkelen als 'buurthuis van de toekomst'.

 

meer... 

 

 

 

20 januari 2014
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

De nieuwbouwlocatie Poortwijk 3 in Oud-Beijerland is volop in aanbouw. Ook zijn de eerste stappen gezet in een voor de regio uniek project: een appartementengebouw aan de kreek dat wordt gerealiseerd in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).

 

meer...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 december 2013

Dankbaar en geïnspireerd

 

Met dankbaarheid kijken wij terug op 2013. Een jaar waarin we prachtige projecten opgeleverd hebben, geïnspireerde ontwerpen mochten maken en bovenal met veel mensen zeer plezierig hebben samengewerkt.

 

meer... 

 

meer... 

 

 

     

10 december 2013

Sportcorner in Parkzoom

 

Een sportkooi die staat als een huis! De kooi staat in de rooilijn van (school)gebouwen in het dijklichaam aan de HSL.

 

meer... 

 

 

  

26 november 2013

Spinozapark wordt voltooid!

 

De herinrichting van het Spinozapark in Lombardijen wordt voltooid!

 

meer... 

 

 

 

9 oktober 2013

Chopinplein: ambitie, betrokkenheid en enthousiasme

 

Het winkelcentrum Chopinplein in Terweijde (Culemborg) gaat ingrijpend vernieuwen. Tijdens een druk bezochte informatiebijeenkomst ...

 

meer...

  

 

 

9 oktober 2013

Van opening naar opening...

 

Sterke ontwerpen die draagvlak hebben en gerealiseerd worden! Dat kenmerkt ons bureau. Projecten met een aansprekende...

 

meer...

  

 

 

29 augustus 2013

Flitsende opening van skatepark

 

Met een flitsende demonstratie is de nieuwe skateplek in het Spinozapark geopend. Een uitdagende plek voor skaters, een fascinerend schouwspel voor voorbijgangers. En vooral een...

 

meer...

 

  

 

12 juli 2013

Culemborg kiest voor Peter Verkade Landschapsarchitect!  

 

Door de gemeente Culemborg is Peter Verkade Landschaps- architect gevraagd een inrichtingsplan op te stellen voor het nieuwe winkelcentrum van de wijk Terweijde. In concurentie met andere bureau's scoorden wij het beste op basis van...

   

meer...

 

meer...

 

 

 

19 juni 2013

Centrumplan Broekerplein gereed.  

 

In juni is het inrichtingsplan voor de openbare ruimte voor het nieuwe centrum van Broek op Langedijk gereed gekomen en geaccordeerd door...

 

meer...  

 

 

meer...  

  

 

 

12 juni 2013

Centrum van Bolnes: participatie - ontwerp - uitvoering!

 

 

De Noordstraat wordt heringericht! Er wordt een centrummilieu gerealiseerd die past bij het 'hart van Bolnes'. Na een intensief participatietraject in 2012 is in mei van dit jaar...

 

meer... 

 

meer... 

 

 

  

10 januari 2013

Zorg in beweging!   

 

In een tijd waarin veel ontwikkelingen stagneren lijkt de zorg in beweging. Ze gaat wijkgericht werken; zij stelt behoeftes centraal op basis van vraag. Voor een aantal opdrachtgevers mogen wij vorm geven aan deze nieuwe toekomst.

 

meer... 

 

 

meer... 

 

 

      

19 december 2012

 

De mooiste jaren van het leven beginnen elk jaar opnieuw.

 

We wensen u prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!

 

meer... 

 

 

meer... 

 

 

 

12 december 2012

Het Buijtenland van Rhoon gaat nieuwe fase in

 

Met de uitspraak van de Raad van State eind juni 2012 is het bestemmingsplan voor het Buijtenland van Rhoon onherroepelijk geworden. In de Stuurgroep van 12 oktober jl. zijn vervolgens de kaders en uitgangspunten besproken op basis waarvan de verdere uitwerking ter hand wordt genomen. Hiermee gaat het project een nieuwe fase in.

  

meer...

Buijtenland van Rhoon

   

 

  

4 december 2012

Aanpassing landgoederenbeleid Goedereede

 

Op 6 november jl. heeft de gemeente Goedereede besloten geen medewerking meer te verlenen aan de landgoedontwikkeling in de polder Rooklaastplaat. Dit n.a.v. een landschappelijke verkennning met nieuwe invalshoek. Een belangrijke overwinning voor de Vereniging Buurtschap Oostdijk en Nieuwendijk .

 

meer...

 

  

 

23 november 2012

Op de fiets door Deelgemeente Feijenoord

  

Femke Stam was zo vrij om ons bureau met verve deelgemeente Feijenoord te laten zien. We zijn aangenaam verrast door voorbeelden van Creatief Beheer, landleven in de stad. Interessant om te zien hoe Rotterdam als moderne stad mee gaat met zijn tijd en zich niet alleen beperkt tot de Noordoever...

  

meer...

 

 

 

22 november 2012

PVLA twittert

 

Het digitale tijdperk raast voorbij. Peter Verkade Landschapsarchitect heeft besloten met de tijd mee te gaan en zal regelmatig nieuwsberichten ook op twitter plaatsen. Gezien de inhoudelijke toevoeging van nieuwe projecten c.q. ontwikkelingen is het een aanbeveling ons te volgen.

  

meer...

 

 

 

21 november 2012

Subsidies Stadsregio: drie uit vier!

  

De Stadsregio Rotterdam investeert in 2013 ruim 20 miljoen euro in groenprojecten, revitalisering van het stedelijk gebied en bedrijventerreinen. Met deze subsidies wil de stadregio een positieve impuls geven aan de regio. Drie van de vier aanvragen zijn toegekend!

 

meer...

 

 

 

19 november 2012

Oplevering Wantij-Oever Dordrecht!

 

Gehuld in de mist is maandag 19 november 2012 het project Wantij-Oever in Dordrecht opgeleverd. Samen met de gemeente, aannemers Allgroen en Bart Beukenkamp van GreenConsult heeft Kenneth Stolk van Peter Verkade Landschapsarchitect een schouw gehouden.

 

meer...

 

 

 

14 november 2012

Wonen in Parkzoom 1

 

Vanaf 2007 ontwerpt Peter Verkade Landschapsarchitect aan de nieuwbouwlocatie Parkzoom in Bergschenhoek. Het project wordt gefaseerd gerealiseerd. De Heraut besteed deze maand met de bijlage Goed Wonen aandacht aan onder andere Parkzoom .

 

meer...

  

 

 

14 november 2012

Naar ontwerp van Peter Verkade Landschapsarchitect

 

Deze week verscheen de Heraut met de Goed Wonen bijlage. Hierin het interview dat Trees Borkus-Henkens hield met de ontwerpers van het Tuinpark in Bleiswijk.

 

meer...

 

  

 

Najaar 2012

Wantij-Oever Dordrecht in uitvoering!

 

Na een lange voorbereiding is het eindelijk zover! Begin oktober is er gestart met de uitvoering van de werkzaamheden aan de Wantij-oever. De werkzaamheden vinden plaats ter hoogte van...

 

meer...

 

  

 

23 oktober 2012

Nieuw stedelijk groen in Parijs

 

Parijs kent contrasten tussen enerzijds geweldige parken en anderzijds relatief versteende wijken. In de afgelopen jaren is daar een groentypologie aan toegevoegd: jardins partagés. Kleinschalige initiatieven die het dagelijkse leefmilieu in de wijken verbeterd. Meridon reizen verzorgde een excursie naar dit soort plekken.

 

meer...

 

 

 

13 oktober 2012

Onthulling social sofa Spinozapark

 

De social sofa is feestelijk onthuld door bewoners in het spinozapark. De bank is gerealiseerd op initiatief van bewoners en finanieel mogelijk gemaakt door Lomba cheques en Huurders Platform Lombardijen.

 

meer...

 

 

 

oktober 2012

Fotowedstrijd Jong&Beton

  

Deze zomer is een unieke fotowedstrijd uitgescheven door het Betonplatform , een initiatief van de branche-organisaties BFBN , Cascade, Cement&BetonCentrum , VHB en VOBN. Iedereen werd uitgedaagd...

  

meer...

 

 

 

15 oktober 2012

Voorlopig ontwerp inrichtingsplan Broekerplein gereed

 

Onlangs is het voorlopig ontwerp inrichtingsplan van Broekerplein afgerond. Het plan is enthousiast door de klankbordgroep, winkelpubliek en gemeenteraad ontvangen.

 

meer...

 

 

  

5 oktober 2012

Jongeren praten mee over Sportcorner Parkzoom

 

Voetbal, basketbal, beachvolleybal of schaatsen. Het zou tot de mogelijkheden kunnen behoren in Parkzoom. De gemeente is voornemens hier een Sportcorner te ontwikkelen.

 

meer...

 

 

 

7 september 2012

Hoe is het met het park de Nieuwe Plantage?

 

Op een mooie nazomerdag hebben Peter Verkade en Ilse Stilkenboom een rondwandeling gemaakt door het park de Nieuwe Plantage in Rotterdam, voorheen beter bekend als het Gashouderpark.

 

meer...

  

 

 

13 juli 2012

Artikelen groenprojecten

 

Als bureau werken we aan verschillende groenprojecten op alle schaalniveaus. Drie belangrijke projecten 'De Waterboerderij', 'Het Spinozapark' en 'Het Buijtenland van Rhoon'  hebben we overzichtelijk....

  

meer...

 

 

 

26 juni 2012

Ontwerp in participatie: Ridderkerk en Bleiswijk

 

De betrokkenheid van bewoners en gebruikers van de openbare ruimte is groot. Gemeenten nemen dit serieus en organiseren veelal in een vroeg stadium participatie. Wij hebben veel ervaring in ...

 

meer...

 

 

 

5 mei 2012

Buisleidingenstraat 'kleurt' mee in het landschap

 

Wie was de boomloze baan door het landschap van Rotterdam naar Antwerpen opgevallen? Met circa 1400 kilometer aan leidingen en zo'n 5000 kilometer aan kabels, is de leidingenstraat verantwoordelijk voor een groot deel van het ondergronds transport in Nederland.

 

meer...

 

 

 

16 maart 2012

Park de Polder in gebruik genomen!

 

De voortgang van de nieuwbouw in Wilderszijde (Bergschenhoek) is gestagneerd, maar de ontwikkeling van Park de Polder niet. De eerste fase van het park is uitgevoerd en in gebruik genomen ... door een kudde schapen.

 

meer...

 

  

 

2 maart 2012

Polder Nieuw Reijerwaard in provinciaal perspectief.

 

Het 'Positief alternatief' voor de Polder Nieuw Reijerwaard is gepresenteerd aan de gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland. Naast een inhoudelijke toelichting ...

 

meer...

 

 

 

21 februari 2012

Beplantingsplan Teylingerpark gereed.

 

Al enige maanden wordt er gewerkt aan de realisatie van het Teylingerpark. Teylingerpark bestaat uit de buitenruimte van het Forensisch Centrum Teylingereind en de ...

 

meer...

 

 

 

10 februari 2012

Spinozapark fase 2 van start!

   

Afgelopen september was het zover. De opening van de eerste fase van het Spinozapark na de herinrichting. Inmiddels is de aannemer begonnen met de werkzaamheden van fase 2.

 

meer...     

 

 

meer...     

 

 

 

19 december 2011

 

Prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!

 

meer...  

 

 

meer...  

  

 

 

13 december 2011

Broekerveiling voorwaarts vooruit!

 

Er wordt weer volop samengewerkt en getekend aan het centrum van Broek op Langedijk en nieuwbouwlocatie Zuidveld.

 

meer...   

 

 

Er wordt weer volop samengewerkt en getekend aan het centrum van Broek op Langedijk en nieuwbouwlocatie Zuidveld.

 

meer...   

 

 

 

 

  

29 november 2011

Teylingerpark in uitvoering   

 

Per 1 januari wordt de nieuwbouw van het Forensisch Centrum Teylingereind betrokken door nieuwe cliënten. Ondertussen vordert ook de inrichting van de woonomgeving. De contouren van het Teylingerpark worden zichtbaar.  

 

meer...    

 

 

Per 1 januari wordt de nieuwbouw van het Forensisch Centrum Teylingereind betrokken door nieuwe cliënten. Ondertussen vordert ook de inrichting van de woonomgeving. De contouren van het Teylingerpark worden zichtbaar.  

 

meer...    

 

  

 

 

28 oktober 2011

Ecologische inrichting voor de Wantij-oever in Dordrecht   

 

De Wantij-oever in de Dordrechtse wijk De Staart zal natuurvriendelijk worden ingericht. Dit is het resultaat van de raadsbehandeling van 25 oktober 2011.

 

meer...   

 

 

De Wantij-oever in de Dordrechtse wijk De Staart zal natuurvriendelijk worden ingericht. Dit is het resultaat van de raadsbehandeling van 25 oktober 2011.

 

meer...   

 

 

 

 

8 november 2011

Inrichtingsplan voor Tuinen-Oost

 

Ondanks de economische malaise staat in Bleiswijk een nieuwbouwwijk in de steigers. De ontwikkelaar, Van der Lecq en Droogers, heeft de eerste fase in de verkoop. 

 

meer... 

 

Ondanks de economische malaise staat in Bleiswijk een nieuwbouwwijk in de steigers. De ontwikkelaar, Van der Lecq en Droogers, heeft de eerste fase in de verkoop. 

 

meer... 

 

 

   

 

4 oktober 2011

Starthandeling Poortwijk III Oud-Beijerland

 

Met een symbolische handeling heeft wethouder Van Buuren een start gemaakt met het bouwrijpmaken van Poortwijk III. 

 

meer...   

 

Met een symbolische handeling heeft wethouder Van Buuren een start gemaakt met het bouwrijpmaken van Poortwijk III. 

 

meer...   

 

 

 

 

27 september 2011

Milieupark Vliko

 

In opdracht van het afvalinzamelingsbedrijf Vliko is een studie verricht naar de inpassing van het bedrijf in de Munnikenpolder in Leiderdorp langs de A4 (tegenover de WOOON-boulevard).

 

meer...

 

 

In opdracht van het afvalinzamelingsbedrijf Vliko is een studie verricht naar de inpassing van het bedrijf in de Munnikenpolder in Leiderdorp langs de A4 (tegenover de WOOON-boulevard).

 

meer...

 

 

 

 

10 september 2011

Spinozapark geopend!

 

De eerste fase van het Spinozapark is opgeleverd. Het park is op een toepasselijke wijze in gebruik genomen: door te schommelen op de mega-schommel in het park.

 

meer...

 

 

De eerste fase van het Spinozapark is opgeleverd. Het park is op een toepasselijke wijze in gebruik genomen: door te schommelen op de mega-schommel in het park.

 

meer...

 

 

 

 

 

5 september 2011

Oplevering boerderijtuin de Kindervreugd en de Vlakkenburg

 

Aan de grootschalige open polders in Zuid-Holland hebben twee boerderijen een nieuwe tuininrichting gekregen, de boerderij Kindervreugd in Koudekerk aan den Rijn en de Vlakkenburg in Rhoon.

 

meer...

 

 

Aan de grootschalige open polders in Zuid-Holland hebben twee boerderijen een nieuwe tuininrichting gekregen, de boerderij Kindervreugd in Koudekerk aan den Rijn en de Vlakkenburg in Rhoon.

 

meer...

 

 

 

 

 

30 augustus 2011 
Opening Spinozapark fase 1 op 10 september 2011

Op zaterdag 10 september 2011 is het feest in Lombardijen. 's Middags is er het jaarlijkse Lomba leeft wijkfeest. Voorafgaand daaraan wordt fase 1 van het Spinozapark officieel opengesteld.

 

meer...

 

 

 

 

2 november 2010 
Bewonersbijeenkomst 'park in uitvoering' deel 2

Er wordt hard gewerkt aan de uitvoering fase 1 van het Spinozapark. Dat mag gezien worden en is te zien! 

 

meer...

 

 

 

 

28 oktober 2010 
Prijsvraag Bruggencluster Rotterdam

Samen met het architectenbureau BYTR heeft PVLA deelgenomen aan een prijsvraag voor vervanging van 65 bruggen in Rotterdam. Uit 110 bureau's zijn wij en vier andere bureau's geselecteerd om een schetsontwerp op te stellen.

 

meer...

 

 

 

 

oktober 2010 
Publicatie Het metropolitane stadslandschap van Rotterdam-Zuid: Transformeren met respect

In het kader van het jaarthema Het Metropolitane Park van de NVTL is bureau Peter Verkade Landschapsarchitect benaderd om een artikel te schrijven voor Het Landelijk Dagblad over het Landschapspark Buijtenland van Rhoon.

 

meer...

 

 

 

 

15 juni 2010 
Bewonersbijeenkomst 'park in uitvoering'

De uitvoering van gestaag. Met een grote groep bewoners is een rondwandeling gemaakt in het 'park in uitvoering'. Tegelijk zijn de ontwerpen het Spinozapark vordert voor de volgende fasen gepresenteerd.

 

meer...

Start herinrichting Spinozapark fase 1   
  

 

 

21 mei 2010

NVTL excursie Landschapspark Buytenland

 

De Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur onderzoekt dit jaar in een reeks debatten en excursies de nieuwe opgave voor de landschapsarchitect namelijk het vormgeven aan grote parken in verstedelijkte gebieden.

 

meer...

Albrandswaard,NVTL,Peter, Verkade,Landschapsarchitect,Buytenland   

 

 

 

30 april 2010 
Opening Waterboerderij De Stormpolder

Op Koninginnedag is de Waterboerderij geopend bij de speeltuin- vereniging De Stormpolder in de Beverwaard (Rotterdam). De Waterboerderij werd direct gebruikt zoals die is bedoeld: avontuur- lijk  spelen met, in én op het water.

 

meer...

 

 

 

 

19 december 2009
Start uitvoering Spinozapark Rotterdam

Met het opgraven van een schat door portefeuillehouder Wouter Boonzaaijer is een aanvang genomen met de uitvoering van het Spinozapark in Lombardijen Rotterdam. Een kerstmarkt, een draaiorgel, warme chocola, ...

 

meer...

 

 

 

omhoog